Què és?

És l’espai de coordinació i dinamització de la cultura tradicional a la ciutat. Els seu objectius principals són:

  • Dissenyar el calendari festiu tradicional: Nadal, Carnaval, Pratifolk i Festa Major, entre d’altres.
  • Cercar i dissenyar les litúrgies i els elements simbòlics dels actes tradicionals.
  • Executar les programacions.
  • Vetllar per la inclusió de totes les manifestacions de caire tradicional pròpies de la ciutat.
  • Promoure la participació del conjunt de grups i entitats que la conformen.

Qui en forma part?

La comissió està formada per membres d'entitats de cultura tradicional, com diables, castellers, colles dansaires, gegants, i centres d'esplai.

Calendari de reunions

Una reunió al trimestre. La periodicitat pot variar en funció de les activitats conjuntes.

Altres informacions

Paral·lelament, una part de les entitats que participen en aquesta comissió ha constituït la federació d'entitats El Nus.

Entitats relacionades

Associació Amics de la Sardana del Prat

C. del Centre 0002, L BX 02
Tel: 933794295 | Mail

Colla de Diables del Prat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 669039876 | Web | Mail | Twitter

Associació Gegantera Delta del Prat de Llobregat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 933791171 | Web | Mail | Facebook

Associació Picacrestes. Colla Dansaire del Prat de Llob.

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 622542097 | Web | Mail | Twitter | Facebook