Entitats de cultura popular

L'acció cultural del conjunt de festes i manifestacions de cultura popular recau directament en les entitats de la ciutat.

Les entitats de cultura tradicional catalana formen el seguici popular festiu de la ciutat. Vetllen per la conservació i dinamització dels elements tradicionals materials i immaterials propis de la ciutat.

Associació Amics de la Sardana del Prat

C. del Centre 0002, L BX 02
Tel: 933794295 | Mail

Associació Castellers del Prat de Llobregat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 663146490 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Colla de Diables del Prat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 669039876 | Web | Mail | Twitter

Associació Gegantera Recreativa del Prat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 651067051 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Les entitats regionals conserven les manifestacions culturals de les persones que van arribar a la ciutat procedents d'altres indrets, i alhora, donen impuls a l’acció cultural del Prat.

Casa de Andalucía

C. de les Moreres 0105
Tel: 934785263 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Casa de Aragón

Av. de Josep Anselm Clavé 0037B
Tel: 933700902 | Web | Mail

Asociación Centro Cultural Andaluz Casa de Cádiz

C. de Caldetes 0008, 01 03
Tel: 654914346 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Casa de Sevilla

C. d'Aneto 0001, BX
Tel: 934782506 | Web | Mail | Facebook

Les associacions de veïns i veïnes dinamitzen el calendari popular festiu dels barris com a eina bàsica de cohesió social i convivència ciutadana.

Associació Veïns Cases de la Seda

C. del Vendrell 0012, BX
Tel: 93 379 65 | Mail

Associació de Veïns la Barceloneta

C. de Joaquim Sostres 0047-0049
Tel: 933791159 | Mail | Twitter | Facebook

Associació Veïns i Comerciants Carrer Ferran Puig

C. de Ferran Puig 0030, BX
Tel: 931740621 | Mail

Associació Veïns Jardins de la Pau

Jdins de la Pau [Centre Cívic Jardins de la Pau] 0001
Tel: 934783705 | Web | Mail

El Nus és una federació d'entitats de cultura tradicional i popular nascuda amb l’objectiu de treballar conjuntament en la promoció d’aquesta vessant cultural.

Té la seva seu a La Nau de Cultura Popular

Associació Amics de la Sardana del Prat

C. del Centre 0002, L BX 02
Tel: 933794295 | Mail

Associació Gegantera Delta del Prat de Llobregat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 933791171 | Web | Mail | Facebook

Colla de Diables del Prat

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 669039876 | Web | Mail | Twitter

Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat "El Nus"

Pl. de Xavier Ruiz Millán 0001
Tel: 629858130 | Mail

Tot i no tenir el seu objectiu prioritari en la cultura popular, hi ha una gran quantitat d'entitats pratenques que aporten valor amb la seva participació en el calendari popular festiu de la ciutat: les AMPA, les entitats d'arts escèniques i visuals i les associacions esportives, de lleure i socials, entre d’altres.