Meitat per a tu, meitat per a mi

L'Ajuntament  i 14 centres educatius de la ciutat (totes les escoles d'infantil i primària més un centre d'educació especial i un altre de formació de persones adultes) van signar al 2014 un conveni per repartir-se a parts iguals l’estalvi aconseguit en la facturació d’energia.

Què hi guanya l’Ajuntament?

  • Redueix el consum d'energia i les emissions de CO2 a la ciutat
  • Redueix la despesa econòmica de la facturació energètica
  • Vetlla pels compromisos del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per a l'Energia Sostenible (reduir un 20% el consum d'energia, augmentar-ne un 20% l'eficiència i que el 20% del que consumim sigui d'origen renovable).

Què hi guanyen el centres educatius?

  • Descobreixen, investiguen i aprenen sobre l'ús de l'energia a l'escola i a casa.
  • Converteixen l'alumnat en protagonista del canvi.
  • Valoren l’impacte positiu de les pròpies accions i el seu esforç es compensa amb una dotació econòmica.

Balanç energètic del programa d'estalvi energètic a les escoles

Les escoles del Prat han reduit un 23,5% el consum d'energia en aquests quatre anys. Gràcies als bons hàbits han ajudat a estalviar, aproximadament, 270.000€ en gas i electricitat. També s'han deixat d'emetre a l'atmosfera 714 tones de CO2.

La meitat de l'estalvi que ha aconseguit cada escola, gràcies als bons hàbits, ha revertit en diners al propi centre en forma de subvenció econòmica aportada per l'Ajuntament.

Projectes relacionats

Consum d'energia i emissions de CO2 als edificis municipals

Conegueu en temps real el consum d'energia dels equipaments municipals.