La comunitat com a agent de salut. Més comunitat i menys fàrmacs.

La salut és una prioritat a la nostra societat, probablement el bé més preuat per al conjunt de la ciutadania.

 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com "un estat complet de benestar físic, mental i social” i no només com l’absència de malaltia. Així és fonamental prestar serveis sanitaris d’alta qualitat per a les persones que pateixen una malaltia, però no és suficient ni sostenible tractar els problemes només quan es presenten. Les solucions perllongades per millorar el benestar físic i emocional amb estratègies de prevenció de la malaltia i promoció de la salut han de ser una prioritat. En aquest sentit, la prescripció social no pretén substituir l’abordatge farmacològic, tot i que advoca per la no medicalització dels malestars quotidians.

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i altres agents implicats adrecen les persones usuàries perquè utilitzin activitats i recursos del seu entorn més proper. La prescripció social es basa en l’evidència que la participació regular en activitats comunitàries ajuda les persones a desenvolupar recursos socials i psicològics, promociona un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu, saludable i resilient.

Segurament, la prescripció social no és res nou, molts professionals ja la utilitzen de manera espontània i és quelcom totalment integrat en qualsevol bona pràctica en l’abordatge més holístic de la persona.  La Prescripció Social pretén dotar qualsevol professional de l’atenció primària i altres agents implicats d’eines per facilitar-la, sempre que estigui indicat i que pugui beneficiar la persona de manera sistemàtica i avaluada. 

Les experiències dutes a terme fins ara d’aquest tipus de prescripció han demostrat que millora l’estat d’ànim, la qualitat de vida i els símptomes de les persones amb malestar emocional, amb problemes orgànics crònics o persistents i les hiperfreqüentadores de l’atenció primària.

Al Prat de Llobregat, la prescripció social és el segon dels cinc projectes tractors del Pla local de salut juntament amb l’estratègia local de salut mental comunitària, l’aula de salut, els programes d’alt impacte i l’observatori per a la qualitat dels serveis sanitaris.

Per garantir l'èxit d'aquest projecte cal la generació de xarxes de treball comunitari i de confiança amb tots els agents implicats: les administracions públiques, els equips d’atenció primària, les entitats comunitàries i altres agents municipals, com les farmàcies.

 

 

La prescripció social en dos minuts:

Una eina amb la qual professionals de l’atenció primària i agents implicats guien les persones a utilitzar recursos comunitaris no sanitaris.

Els objectius són que aquestes persones adquireixin hàbits de vida saludables, millorin el seu contacte social i assoleixin un major grau de benestar físic i emocional.

Professionals de l’atenció primària i altres agents implicats detecten la persona amb necessitats i determinen l’àmbit més apropiat per derivar-la a la persona facilitadora.

Per a l'elecció de la persona facilitadora disposem dels àmbits següents:

 • Activitat física
 • Criança
 • Cultura
 • Gent gran
 • Integració i orientació
 • Joves
 • Millores personals
 • Voluntariat
 • Natura

La persona facilitadora i l'usuari o usuària trien l’activitat més idònia en el seu àmbit, que es farà en un servei municipal o a les entitats col·laboradores del territori.

 • Augmenta els hàbits saludables.
 • Promou la salut individual a través de l’augment de l’autoestima i la confiança.
 • Enforteix les comunitats a través de la inclusió i la cohesió social.

Àmbits:

Activitat física

Ventall de pràctiques esportives adaptades.

Cultura

Activitats de foment de les arts i la cultura.

Gent gran

Activitats diverses específiques per a persones actives majors de 60 anys.

Integració i orientació

Tallers culturals, artístics i cursos d’inserció i de formació per a persones adultes.

Joves

Suport, acompanyament i orientació en formació i ocupació per a joves de 16 a 29 anys.

Millores personals i relacionals

Espais per al desenvolupament de les competències personals i socials.

Voluntariat

Assessorament i acompanyament en l’acció voluntària.

Criança

Activitats en criança positiva per a famílies.

Natura

Activitats en espais naturals.

Fitxes relacionades

Atenció integrada social i sanitària

Una innovadora forma de treballar que pretén coordinar i unificar les necessitats d...

Atenció domiciliària individual

Recursos i accions destinades a persones que tenen la seva autonomia limitada

Atenció grupal i comunitària

Estratègia centrada en la recuperació i la reconstrucció dels lligams personals i socials.