Comissió i assemblea de Carnaval

Què és?

Comissió de Carnaval: té com a objectiu definir els actes i la filosofia global de la festa, entre d’altres.

Assemblea de Carnaval: la seva missió és organitzar la rua i estimular la participació en el conjunt d'actes.

Quan es va constituir?

1998

Qui en forma part?

La Comissió agrupa entitats i particulars que participen activament en l'organització de les activitats de tots els dies. Es constitueix per mitjà d’una convocatòria oberta.

L'assemblea és la reunió de tots els grups que participen a les rues de dissabte.

Calendari de reunions

La Comissió es constitueix 3 mesos abans del Carnaval. Celebra 5 reunions l’any: constitució, criteris organitzatius, elaboració de programa, preparació de 2 assemblees.

L’assemblea es constituteix 1 mes abans del Carnaval. Celebra 2 reunions l’any: presentació del Carnaval, logística de les rues.

Carnaval 2020. Carnaval de la Supèrbia 

En aquest apartat podeu consultar tota la documentació que genera La Comissió i l’Assemblea de Carnaval: participants, programa, grups de treball, novetats, temes organitzatius i de seguretat, distribució de les comparses i organització de les rues, recorreguts, etc.

Report 1a Comissió Carnaval 2020 (27.11.2019)

Report 2a Comissió Carnaval 2020 (08.01.2020)

Report 3a Comissió Carnaval 2020 (22.01.2020)

Report 1a Assemblea de Carnaval 2020 (05.02.2020)

 

Entitats vinculades al Carnaval

Associació Extra-escola de Teatre i Cinema (ETC)

C. de Dolores Ibárruri [Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa] 0045
Web | Mail | Twitter | Facebook

Associació Krestatum

C. de Dolores Ibárruri 0045
Tel: 650622738 | Web | Mail | Facebook

Taller de Teatre Kaddish

C. de Jaume Casanovas 0080
Tel: 622337987 | Web | Mail