Comissió i assemblea de Carnaval

Què és?

Comissió de Carnaval: té com a objectiu definir els actes i la filosofia global de la festa, entre d’altres.

Assemblea de Carnaval: la seva missió és organitzar la rua i estimular la participació en el conjunt d'actes.

Quan es va constituir?

1998

Qui en forma part?

La Comissió agrupa entitats i particulars que participen activament en l'organització de les activitats de tots els dies. Es constitueix per mitjà d’una convocatòria oberta.

L'assemblea és la reunió de tots els grups que participen a les rues de dissabte.

Calendari de reunions

La Comissió es constitueix 3 mesos abans del Carnaval. Celebra 5 reunions l’any: constitució, criteris organitzatius, elaboració de programa, preparació de 2 assemblees.

L’assemblea es constituteix 1 mes abans del Carnaval. Celebra 2 reunions l’any: presentació del Carnaval, logística de les rues.

Carnaval 2019. La Ira

En aquest apartat podeu consultar tota la documentació que genera La Comissió i l’Assemblea de Carnaval: participants, programa, grups de treball, novetats, temes organitzatius i de seguretat, distribució de les comparses i organització de les rues, recorreguts, etc.

Report 1era Comissió Carnaval 2019 (03.12.2018)

Report 2a Comissió Carnaval 2019 (14.01.2019)

Entitats vinculades al Carnaval

Associació Extra-escola de Teatre i Cinema (ETC)

C. de Dolores Ibárruri [Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa] 0045
Web | Mail | Twitter | Facebook

Associació Krestatum

C. de Dolores Ibárruri 0045
Tel: 649734537 | Web | Mail | Facebook

Taller de Teatre Kaddish

C. de Jaume Casanovas 0080
Tel: 933790144 | Web | Mail