Jardins de Joan Salvat-Papasseït

Salvat Papasseit.jpg

Procés participatiu imaginem la plaça

Davant de la previsió per part de l’Ajuntament del Prat de remodelar els jardins de Joan Salvat-Papasseit, l'any 2017 es posa en marxa un procés participatiu per conèixer l’opinió dels veïns, les veïnes i altres persones usuàries de la plaça, així com les seves preferències en la nova configuració d’aquest espai.  Les idees i suggeriments aportats es van prendre com a punt de partida en la creació del projecte i han orientat la nova estructura dels jardins i la definició dels seus usos futurs.

Podeu consultar els resultats del Procés de participació Imaginem la plaça aquí.

Eixos estartègics del projecte:

 • La reordenació dels carrers perimetrals convertint-los en un espai compartit de plataforma única per tal de millorar-ne l’accessibilitat i de guanyar espai pels vianants.
 • Ampliació i reordenació dels jocs infantils amb criteris d’accessibilitat.
 • Nou estany d’aigua i enjardinament així com la conservació, millora i reforç de l’arbrat existent.
 • Renovació del clavegueram, de la xarxa d’aigua i de l’enllumenat.

Com seran els nous jardins?

Un espai més connectat amb l’entorn

 • Amb la creació de la plataforma única als carrers Estany de la Magarola i Estany de l’Illa, es guanyarà una gran superfície per al vianant.
 • Els edificis i locals comercials de l’entorn tindran accés directe a la plaça, tal com succeeix a la plaça de Catalunya.

Un espai més accessible

 • En suprimir algunes barreres que hi trobem ara, els jardins es convertiran en un espai més accessible. 
 • Els materials usats per als paviments facilitaran l’accessibilitat, milloraran el drenatge i evitaran relliscades.

Un espai més segur

 • Amb la creació de la plataforma única, els jardins seran un espai més obert, perquè se suprimiran les barreres visuals que suposen els vehicles aparcats al voltant de la plaça.
 • Es minimitzarà el trànsit de cotxes al voltant de la plaça.
 • El llac estarà més protegit, hi haurà un petit mur i plantes arbustives per evitar possibles caigudes. L’arbustiva també impedirà el pas a la rotonda, la zona de més trànsit propera als jardins.
 • S’augmentarà el nombre de punts de llum i, a més, aquests se substituiran per il·luminació de tipus LED, per millorar-ne l’eficiència energètica.

Un espai on les persones són les protagonistes

 • La zona central de sauló i la plataforma lateral seran àrees polivalents que generaran espais per facilitar la relació ciutadana i acollir activitats diverses.
 • Amb la creació de la plataforma única es dinamitzarà la vida comercial i social de la plaça, ja que es donarà prioritat als vianants.
 • S’augmentarà el nombre de bancs i estructures per al descans dins la plaça.

Un espai completament renovat

 • Es faran millores tant en la xarxa de clavegueram com en la de distribució d’aigua.

Una zona de jocs més gran i còmoda

 • Es renovaran els jocs existents i se n’incorporaran de nous, més accessibles i inclusius
 • Els paviments combinaran el cautxú, el sorral i la gespa,
 • fet que millorarà l’accessibilitat i generarà diferents textures per al joc i l’experimentació dels infants.
 • Hi haurà espai per seure dins de l’àrea destinada al parc infantil i s’hi plantaran arbres, sempre respectant la zona de seguretat dels jocs.
 • La zona estarà protegida mitjançant una petita tanca.

Un estany renovat

 • Es mantindrà l’estany, però es renovarà completament i s’augmentarà la mida de la làmina d’aigua.
 • S’hi instal·laran 6 brolladors que mantindran l’esperit de l’antiga font i afavoriran l’ambient natural.
 • La fondària serà d’uns 30 cm.
 • Per tal de convertir-lo en un espai molt més segur, l’estany estarà limitat per un petit mur i plantes arbustives, que generaran un nou espai de descans.
 • En la part amb menys fondària, s’hi inclourà una inscripció referent al poeta que dona nom als jardins, Joan Salvat-Papasseit.

La vegetació i l’arbrat

 • Es potenciarà la vegetació arbustiva per davant dels espais de gespa.
 • La zona central de la plaça inclourà zones enjardinades per mantenir la característica de jardí.
 • Es mantindran els arbres centrals que hi ha a la plaça com a element emblemàtic.
 • El futur projecte inclourà 59 arbres, ubicats de manera que puguin tenir un bon creixement i augmentar les zones d’ombra de la plaça, per fer-la més habitable.