El projecte de l’Artesà

El projecte de l’Artesà

L’ Artesà torna

El Teatre de l’Artesà suposa la creació d’un equipament públic per a les arts escèniques al Prat que serà de referència per a tota la ciutat. Aquesta vocació de ser el teatre del Prat reprèn un fil de la història local, ja que es recupera l'ús com a espai escènic d'aquest edifici emblemàtic.

Amb la mateixa voluntat de mantenir la connexió emotiva amb la historia de la ciutat i les vivències de molts pratencs i pratenques, l’Artesà conservarà els elements més característics que li donen personalitat, al temps que es configura un equipament que compleix totes les necessitats i normatives actuals.

L ’Artesà, el teatre del Prat

El Teatre de l’Artesà ha d’acollir espectacles i muntatges actuals de totes les arts escèniques (teatre, dansa, música...) i això implica l’acompliment de les normatives pel que fa a seguretat, accessibilitat, climatització i confort que avui s’exigeixen a un equipament públic d’aquestes característiques.

Tot això fa imprescindible redefinir elements estructurals de l’edifici com ara l'escenari i l'alçada de la caixa escènica, així com disposar d’una sala amb visibilitat i condicions acústiques per al públic des de qualsevol lloc, nous accessos i ascensors per garantir l’accessibilitat, elements de climatització i calefacció per a tot l’equipament, camerinos, sales d’assaig...; en definitiva, tots els elements que conformen un espai escènic modern

L’Artesà de tothom

Ha estat necessari, per tant, fer compatibles els requeriments actuals amb el manteniment dels elements que donen personalitat pròpia a l'Artesà del Prat i que formen part del seu imaginari, com el bar, les façanes, la terrassa, l’arbrat, etc.

Aquesta voluntat es reflecteix en l’aspecte exterior de l’edifici, on els materials emprats, els colors i altres elements són molt similars als que coneixem i es combinen amb els elements catalogats originals de l’edifici. El bar, la terrassa, el pati i l’arbrat es mantenen com són actualment i es recupera l’antiga comunicació del bar amb el vestíbul del teatre. Pel que fa a la sala, es conserva la façana principal i les parets laterals actuals i s’integren en la nova configuració de l’edifici per tal d’obtenir un espai càlid i confortable.

L’Artesà serà un equipament de referència que contribuirà a la millora del seu entorn urbà més proper.

L ’Artesà, un espai per a la cultura

Fer el teatre de la ciutat, l’equipament de referència de les arts escèniques al Prat, és un projecte que s’està elaborant amb la participació del món teatral, cultural, associatiu i educatiu de la ciutat. Aquest procés ha de permetre assolir un model d’equipament que doni cabuda a totes les activitats relacionades amb la formació, l’experimentació i la producció teatral, musical i de dansa, i que pugui acollir les manifestacions culturals de les entitats de la ciutat.

Unes instal·lacions de qualitat i obertes a tothom, que milloraran l’oferta actual d’equipaments públics dedicats a la cultura al Prat.