L'Ajuntament del prat treballa periòdicament en la vigilància i el control d'animals i plagues a la via pública i equipaments municipals (coloms, paneroles, rates, mosquits, etc.). Tothom podem contribuir a evitar la seva proliferació: 

Com?

 • Eviteu deixar restes de menjar al carrer o parcs
 • Feu un bon ús de papereres i contenidors. Les bosses han d’estar tancades.
 • No alimenteu coloms ni cotorres
 • No alimentar gats fora de les colònies controlades.
 • Recolliu les deposicions dels vostres gossos i netegeu amb aigua els seus orins

 

 • En detectar la seva presència, cal que aquesta informació arribi a la Secció de Salut Pública i Consum el més detallada possible. Es pot fer servir qualsevol dels canals:

 

Actuacions a les comunitats veïnals i les llars particulars. Consells bàsics:

 

 • Evitar humitats, goteres, condensacions, bassals d'aigua i l'emmagatzematge d'aigua sense protecció
 • Vigilar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on hi hagi escalfor
 • Mantenir les canonades, desguassos i claveguerons en bon estat
 • Convé retirar, buidar o posar cap per avall els recipients que estiguin a l’exterior i on es pugui acumular aigua per a evitar la proliferación de mosquits
 • Tapar les esquerdes i els forats de les parets i dels sostres, protegir les juntures de les portes i finestres i vigilar que tanquin bé
 • Cobrir els forats de ventilació i les finestres amb tela mosquitera
 • Cal protegir físicament (xarxes, punxes, fustes) aquells espais on puguin criar coloms
   
 • Posar dobles portes a les plantes baixes d'àrees obertes, on hi pot haver presència de rosegadors
 • Instal·lar ribets de goma a la part inferior de les portes que donen a l’exterior per a evitar l’entrada de paneroles
 • No deixar aliments a l’abast que puguin atraure les paneroles o els rosegadors (fer servir pots hermètics)
 • Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament
 • Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia

 

Si ja heu detectat la plaga:

 • Si detecteu qualsevol tipus de plaga dins del vostre edifici, heu de contactar amb un professional. És la persona titular de l’immoble qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga.
 • Cal mantenir en bon estat, amb ordre i neteja periòdica les estructures de la vostra comunitat o llar, incloent les zones enjardinades
 • Cal mantenir en bon estat de manteniment i neteja i amb proteccions físiques adequades tots aquells espais que puguin ser el punt d’entrada a l’interior de l’espai, un refugi o un punt de cria per a rosegadors, insectes o aus:  mosquiteres a finestres i espais de ventilació, ribets de goma a la part inferior de les portes que donen a l’exterior, doble porta, protecció de desguassos

 

Full informatiu (pdf - 760129 bytes)