Voluntariat Internacional a Madagascar

voluntariat internacional a Madagascar

Objectiu del projecte

YAMUNA té com un dels objectius principal fer conèixer a la població dels països enriquits la realitat que pateixen altres països on les desigualtats socials són tan flagrants.

Una peça fonamental per la difusió dels nostres projectes i de la realitat del país, és el voluntariat. Són les persones que es desplacen a col·laborar amb nosaltres i dediquen part del seu temps a ajudar-nos. Els voluntaris i voluntàries a més de fer una tasca que ens ajuda al bon desenvolupament dels projectes, també seran qui podran explicar millor, des de primera mà, el que han vist i el que els han explicat. Tant als seus coneguts més propers, família i amics, com a nous col·lectius. L’idea és que els voluntaris puguin ampliar els seus coneixements pel que fa a les desigualtats existents arreu del planeta, i que després puguin contribuir d’alguna forma a fer-les visibles, a més de convertir-se en actors d’un canvi social.

A més de ser una oportunitat per apropar la realitat dels països del Sud a persones que ja venen amb inquietuds solidàries i responsables, els voluntaris tindran l’oportunitat de conèixer la realitat social del país acollidor i podran aproximar-se més a la seva cultura, amb respecte, interès i esperit de cooperació.

Entitat organitzadora

Associació YAMUNA d’Ajut a la Infància

Tasca i dedicació de la persona voluntària

Al centre educatiu, casal estiu i/o llar d’infants

  • Fent reforç amb el professorat a les classes del Centre Educatiu Mandrosoa (CEM).
  • Proposant i fent activitats esportives i extra-escolars pels infants durant el casal d’estiu del CEM.
  • Ajudant a les tasques d’higiene i manutenció habituals del CEM, del parvulari o de la Llar d’Infants.
  • Tasques d’enjardinament i manteniment del recinte del CEM.

Als projectes de dones i reinserció econòmica i social

  • Desenvolupament del producte o suport a les dones en els taller. Tant en els d’artesania, de tèxtil o de producció agroecològica.
  • Tasques d’enjardinament i manteniment del recinte dels Habitatges Socials de Dones.
  • També es podran determinar unes activitats més concretes en funció de les preferències i necessitats especifiques en el moment del viatge.

A qui s’adreça?

Home o dona de més de 21 anys

Tenir un nivell de francès mínim per poder comprendre i comunicar-se amb els nostres companys i companyes a terreny.

Tenir experiència en voluntariat internacional demostrable o haver treballat com Cooperant Internacional. En cas de no tenir experiència, és necessari haver participat en algun curs de formació en cooperació internacional, o estar disposat a fer un curs de nivell bàsic abans del viatge.

Fer un plantejament de col·laboració efectiva de 3 setmanes, mínim.

Tenir el Certificat negatiu de Delictes Sexuals.

Tenir experiència en educació és una qualitat desitjada, però no indispensable.

Per poder donar per vàlid el voluntariat, l’ONG necessitarà el Curriculum Vitae, una carta de motivació amb la motivació per fer el voluntariat amb YAMUNA i què pot aportar, i una entrevista per arribar a la valoració final.

 

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu posar-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat, a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat, del telèfon 93 379 00 50 (extensió 5600), o presencialment a l’equipament Cases d’en Puig.

 

Altres propostes per fer voluntariat

Benvingudes refugiades

Acompanyament i acollida a persones refugiades.

Alfabetització amb Saó-Prat

Ajuda a persones nouvingudes a aprendre la llengua i conèixer l'entorn on viuen.