Què vol dir fer voluntariat?


Tags: Ciutadania

Què és el voluntariat?

Entenem el voluntariat com el conjunt de persones que, de manera lliure i solidària, i per voluntat pròpia i sense cap contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a exercir, juntament amb altres persones, un compromís de transformació de la societat.

El voluntariat es desenvolupa en el marc d’una entitat, sense ànim de lucre, estable i que actua en benefici de tercers, d’acord amb el compromís formal adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de la mateixa entitat.

Àmbits del voluntariat

  • Voluntariat ambiental: els nostres espais naturals necessiten voluntariat compromès amb el medi ambient.
  • Voluntariat social: participeu en projectes que tenen per objectiu millorar la vida de les persones amb més dificultats.  
  • Voluntariat esportiu: si us apassiona l'esport, podeu col·laborar en múltiples activitats esportives.
  • Voluntariat educatiu: podeu ser una peça clau per millorar l'educació dels nostres infants!
  • Voluntariat cultural: podeu col·laborar en la promoció de la llengua, l'art o la cultura popular.
  • Voluntariat de cooperació i solidaritat internacional: us assessorem perquè us apropeu a la realitat que viuen països en vies de desenvolupament.

Què has de saber si vols fer voluntariat?

Dins l'ambit del voluntariat existeix La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme  que regula el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Aquesta llei té per objecte regular el model català de voluntariat, amb la finalitat de divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i el voluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social.

 

Fitxes relacionades

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.

Projectes de voluntariat al Prat

Construïm una societat millor a través del voluntariat!