Repensant la comissió de lleure


Tags: Ciutadania

Durant l'any 2016 la Comissió de lleure ha engegat un procés de reflexió per tal de repensar els seus objectius i el seu funcionament.

Al llarg de 6 sessions, els i les representants de les diverses entitats que la conformen, amb l'acompanyament i la dinamització de la tècnica de referència i una tècnica de participació, han reflexionat sobre el sentit de la comissió.

Finalitzat el procés, s'han validat nous objectius, s'han calendaritzat activitats i s'ha refermat els compromís de les entitats membres amb la ciutat.

Tot el procés ha estat conduït amb metodologies de treball participatives.

Entitats del lleure

Associació de Lleure Imaginarium

C. del Mariscal Joffre 0003
Tel: 620871839 | Web | Mail | Facebook

Associació de Lleure per Discapacitats Disprat-Lleure

Pg. de Lluís Serra i Giribert 0005, L BX 03
Tel: 617158759 | Web | Mail | Facebook

Centre Esplai El Globus

Ptge. d'Arús 0012
Tel: 933709004 | Web | Mail | Facebook

  •  

Contingut relacionat

Comissió d'entitats de lleure

Taula de treball conjunta entre les 7 entitats de lleure del Prat i l’Ajuntament.

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat