Persones

Consum

L'Ajuntament, a través del Servei Públic de Consum, ofereix informació  a les persones consumidores i a les microempreses sobre llurs drets i deures i tramitació de  les seves queixes, reclamacions i denúncies. Organitza formació  en consum amb activitats adreçades als centres educatius i a la població en general. Ofereix informació i suport a les empreses pel que fa al compliment de la normativa i a l'arbitratge de consum. I compleix tasques d'inspecció i disciplina de mercat. Què hi podem fer?

Entrevista radiofònica amb el cap dels Serveis municipals de Salut Pública i Consum fent avaluació de les dades de l'any 2019

Notícies

Veure totes

dimarts, 2 juny, 2020 - 09:30

Gaudim de la natura i de l'activitat física a l'aire lliure, amb protecció solar

És fonamental utilitzar crema solar amb el factor de protecció adequat. En...

divendres, 8 maig, 2020 - 11:45

Guia per a la compra de mascaretes i fixació de preu màxim de diversos articles

Els preus màxims fixats afecten a gels desinfectants, antisèptics de pell...
Prat coronavirus comerç mesures protecció

dilluns, 4 maig, 2020 - 21:30

El petit comerç de menys de 400 metres quadrats pot reobrir des de dilluns sempre i quan compleixi unes estrictes mesures de control sanitari

L'Ajuntament crida a la responsabilitat i recorda les mesures que cal seguir...

Servei Públic de Consum

Prestació municipal que consisteix en informar, orientar i assessorar a les persones...

Educació en consum

Activitats per formar persones consumidores coneixedores de llurs drets.

Consum i empreses

Suport a les empreses per millorar el servei a les persones consumidores

Disciplina de mercat

Verificació del compliment de la normativa