Disciplina de mercat

Què és el servei?

La disciplina de mercat és l'obligació per part de l'Administració de comprovar el grau de compliment de la normativa, per part de les empreses, dins el seu àmbit territorial. Les inspeccions són el recurs que permet constatar la situació d'una determinada activitat i corregir per mitjà de procediments eficaços les irregularitats que es puguin detectar.

Què ofereix?

Inspeccions i assessorament en el compliment normatiu en matèria de consum.

A qui s’adreça?

Comerços, empreses i persones autònomes.

Com s’hi pot accedir?

Presencial al Carrer Major, 23 baixos

Telèfon 93 379 00 50 Ext. 5136

e-mail: omic@elprat.cat

Cost del servei

Gratuït.