Exposició sobre pictogrames

Activitat per entendre el significat dels símbols que apareixen a les etiquetes i envasos. El objectius són conèixer i entendre el llenguatge dels pictogrames més habituals per ajudar a la persona consumidora a triar millor el que compra i a fer un ús més segur i responsable dels productes. Es pot sol·licitar una activitat complementària

Conèixer els símbols de les etiquetes

Entendre la informació gràfica dels envasos d’alguns productes

Orientar la persona consumidora en la presa de decisions abans de comprar

Transmetre informació referent a un ús responsable dels productes que adquirim

Amb l'exposició es pot sol·licitar un taller complementari que mitjançant un cistell amb productes es podrà interpretar el significat dels símbols de les etiquetes i envasos

Un centre educatiu

Una AMPA

Una entitat, grup o col.lectiu

Només cal escriure un correu electrònic a omic@elprat.cat o

trucar per telèfon al Servei Públic de Consum telèfon 93 379 00 50 extensió 5136 

L’exposició “Mira, interpreta, actua” és un material itinerant format per diferents panells que es poden exhibir en la seva totalitat o parcialment, segons l’espai disponible o els interessos del sol·licitant.

Elements de l’exposició:

11 roll ups

Mides de cada roll up : 90 x 210 cm

  Per part de l’Ajuntament:

  Trasllat del material

  Muntatge i desmuntatge

  Per part de l'entitat, departament o centre educatiu sol•licitant:

  Vigilància de l’exposició

  Disposar d’un local o espai tancat

  Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi durant l’exhibició

  Plafons exposició

  Plafons exposició (pdf - 3155585 bytes)
  Plafons exposició

  Itinerància exposició (pdf - 84657 bytes)
  Itinerància exposició