Què és el servei?

Es tracta d’un programa aquàtic de salut adreçat a la millora de patologies del sistema locomotor, cardiovascular, respiratori i endocrí, entre d’altres.

Amb quin objectiu?

Amb la finalitat de fer un seguiment i controlar la patologia, millorar la salut i la qualitat de vida per mitjà de l'activitat aquàtica.

A qui s’adreça?

A majors de 18 anys.

Com funciona?

En la primera visita amb el/la fisioterapeuta es fa una entrevista a la sala de Salut. Posteriorment, es programa la primera visita a l'aigua (no cal saber nedar) per veure el nivell aquàtic. A partir d'aquí el fisioterapeuta dona a l'usuari una fitxa personalitzada amb els exercicis a realitzar, la periodificació, els objectius a assolir i les tasques contraindicades, entre d’altres. 

L'usuari ha de realitzar màxim 1 visita quinzenal amb el fisioterapeuta per tal d'avaluar l'execució dels exercicis i fer les modificacions que calguin en el programa.

Recomanacions

Per a les activitats aquàtiques caldrà portar banyador, casquet de bany, sabatilles i tovallola o barnús.

Cost del servei

Persones abonades: 23,55 € al trimestre
Persones no abonades: 63,80 € al trimestre, més 50,00 € de despeses d'inscripció

Calendari i inscripcions

Per a concretar dia i hora amb el fisioterapeuta, heu de consultar les recepcions del CEM Sagnier i el CEM Estruch. Prèviament, per accedir al programa, haureu de fer una petició i aportar la següent documentació:

  • Full de sol·licitud, que es pot demanar a qualsevol centre esportiu municipal i/o a la secció d'esports de l'Ajuntament.
  • Informe mèdic que especifiqui la patologia de la persona sol·licitant i recomani realitzar activitat física i/o aquàtica.

Aquesta documentació s'ha de presentar demanant cita prèvia a la OIAC. Una vegada valorada la documentació, la Secció d'Esports comunicarà al sol·licitant l'acceptació o denegació al programa. En el moment de formalitzar la inscripció haureu de formalitzar la inscripció a la secció d'Esports (plaça de la vila, 9) de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30h i de 16.30 a 19.00h (juliol i agost tardes tancat) demanant cita prèvia 

  • Portar una fotocòpia del DNI.
  • Abonar el preu corresponent a la part proporcional del semestre en curs amb targeta de crèdit o mitjançant ingrés a l'entitat bancària que us indicarem.
  • Entregar una fotocòpia de les dades bancàries, on necessàriament haurà de figurar el vostre nom en qualitat de titular del compte en qüestió. Si no sou titulars del compte on domiciliareu els rebuts serà necessària l'autorització signada del titular.

Horaris

  • De dilluns a divendres de 7:15 a 17:00h i de 19:30 a 22:30h
  • Dissabtes de 13:00 a 20:00h
  • Diumenges 8:00 a 14:00h

Tríptic Programes de Salut 2024 (pdf - 1424336 bytes)

Més programes de salut

Activitat aquàtica per a embarassades

Programa de salut adreçat a dones embarassades per millorar el seu benestar durant l'embaràs

Activitat física i fibromiàlgia

Programa de salut adreçat a persones amb diagnòstic de fibromiàlgia i/o fatiga crònica.

Programes i serveis de salut

Programes específics per a la millora de la qualitat de vida i el benestar.

Rehabilitació del sòl pelvià

Programa de salut adreçat a persones amb incontinència urinària i que necessiten tractament basat e

Tractament de fisioteràpia

Servei de salut que té com a finalitat la recuperació funcional del cos amb la utilització de difere