26a Jornada d'Orientació Acadèmica i Professional (JOAP)

Jornada en què professionals de les diferents universitats i dels instituts de formació professional del Prat de Llobregat que imparteixen cicles formatius de grau superior, faciliten informació, orientació i assessorament als estudiants de batxillerat, cicles formatius de grau superior i del CFA Terra Baixa pel que fa als estudis universitaris i de formació professional de grau superior, així com de les seves respectives sortides laborals i professionals

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Aportar elements de reflexió per a la tria d’estudis superiors: FP i universitat.
  • Donar a conèixer els diferents estudis universitaris amb més demanda entre l’alumnat, els seus diferents plans d’estudi i les sortides respectives.
  • Donar a conèixer els cicles formatius de grau superior que s’imparteixen a la nostra ciutat i que tenen més demanda entre l’alumnat, i les sortides professionals respectives. 

Activitats

  • Sessió central adreçada a l'alumnat de 2n de batxillerat 
  • Xerrades específiques d’estudis superiors, a càrrec de professors/ores i altres professionals de les principals universitats catalanes, i dels cicles formació de grau superior que s’imparteixen a la nostra ciutat
  • Stands informatius dels instituts d'FP universitats i altres centres de formació.
  • Punt d'orientació personalitzada (Servei d'orientació individual prèvia demanda)

Persones destinatàries

Alumnat de 2n de batxillerat, de cicles formatius de grau superior i del CFA Terra Baixa

Observacions

Aquesta activitat es programa en el marc de treball de la Xarxa d'Orientació del Prat.