Què és el servei?

L’Escola d’Arts en Viu utilitza un sistema de tarifació social per calcular les quotes dels usuaris. La tarifació social és un mecanisme que calcula la quota de cada persona en funció de la situació econòmica de de la unitat familiar per a què l'esforç econòmic sigui més just i equitatiu.

Què ofereix?

El sistema de tarifació social pretén afavorir que qualsevol persona de la ciutat pugui accedir als serveis de L’Escola malgrat la situació econòmica familiar no ho permeti, tot i no trobar-se en situacions extremes de vulnerabilitat o exclusió doncs per a això ja hi ha d’altres mecanismes de suport econòmic.

D’altra banda, i conscients del que ha suposat la COVID-19 per a moltes famílies, de forma excepcional i justificada, es podrà estudiar la revisió de la tarifa en casos de variació substancial sobrevinguda de la situació econòmica de la unitat familiar.

Per tal de facilitar el coneixement de quina serà la vostra quota el proper curs aquí teniu la possibilitat de fer el càlcul escollint el vostre programa formatiu, introduint el nombre de persones de la unitat familiar i la renta familiar del darrer any.

A banda de la tarifació, els usuaris compteu amb un descompte del 20% de la quota per al segon membre i successius matriculats a L’Escola d’una mateixa unitat familiar.

Podeu calcular la vostra quota utilitzant aquesta calculadora.

A qui s’adreça?

A tot l'alumnat de L'Escola d'Arts en Viu

Com s’hi pot accedir?

Emplenant i entregant aquest formulari en el moment de realitzar la matrícula a L'Escola d'Arts en Viu.

Banc d’instruments

L'Escola d'Arts en Viu lloga per als seus alumnes tot tipus d’instruments.

Petició d'espais al Centre Cultural Torre Balcells

Petició d'espais on es poden realitzar activitats de caire musical.