Petició d'espais al Centre Cultural Torre Balcells

Què és el servei?

El Centre Cultural Torre Balcells és la seu principal de L'Escola d'Arts en Viu i disposa d’espais per a la realització d'activitats musicals.

Què ofereix?

Alguns dels espais de l’Escola es poden cedir temporalment a entitats o associacions. Les cessions es realitzen només per a activitats de caire musical. Així mateix, les aules es poden cedir als usuaris i usuàries per a l’estudi personal.

A qui s’adreça?

Entitats, associacions i usuaris i usuàries de l’Escola.

Com s’hi pot accedir?

Ompliu i envieu el document de sol·licitud a lescoladartsenviu@elprat.cat o porteu-lo a la recepció de l’equipament o a l'OIAC.  

Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies, es valoraran per part de l'equipament i es donarà resposta en un termini de 5 dies a partir de la data de recepció.

Condicions d’ús

  1. Les sol·licituds s'hauran de fer amb una antelació de 7 dies (en el cas dels auditoris, d’1 mes) i es donarà resposta en un termini de 5 dies a partir de la data de recepció.
  2. Cal signar personalment el full de petició d'espais.
  3. Cal designar un responsable de l'acte a efectes de producció i regidoria.
  4. En cas que la petició no es pugui atendre en l'equipament per motius de programació o de tipologia d'ús, es procurarà derivar a un altre equipament.
  5. El consum de begudes i menjar es limita als espais habilitats a aquest efecte.
  6. Es respectarà en tot moment el caràcter públic dels béns cedits i s’atendran sempre les indicacions dels professionals del Centre.
  7. El promotor d’una activitat és el responsable del bon estat de l’espai i/o dels equips cedits. En cas de detectar alguna situació anòmala, el promotor haurà de comunicar-ho immediatament al personal del Centre. En cas contrari, el Centre considerarà responsable de les anomalies l’últim grup d’usuaris.
  8. El promotor es fa responsable de respectar l'aforament de l'espai, prevenir i solucionar els problemes que se'n derivin, sota la supervisió dels responsables de sala.
  9. El promotor es fa responsable de totes les despeses relatives a l'activitat organitzada, inclosos impostos, assegurances, etc. 
  10. La direcció del Centre podrà variar les condicions d’utilització atenent a les necessitats de l'equipament.