Logo Next Generation

Els fons europeus Next Generation EU són uns recursos pactats pels països membres de la Unió Europea com a mesures de recuperació de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19. Es tradueixen en subvencions i préstecs aprovats pel Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 i dotats de 750.000 milions d’euros. Aquests fons estan destinats a persones, autònoms empreses i també l’administració pública i els seus eixos vertebradors passen per impulsar la transició ecològica i la transformació digital en tots els actors que poden optar-hi.

L’Ajuntament del Prat, per tant, ja treballa per poder optar a totes les subvencions possibles dins d’aquest marc d’ajudes europeu. En aquesta pàgina, detallem els projectes que han rebut finançament d’aquest paquet europeu:

Implantació de la Zona de Baixes Emissions i la creació d'eixos verds

Aquests projectes han estat finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU amb 2.686.500 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria 2021 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les dues actuacions tenen un camp d'intervenció/etiquetatge climàtic: "048-Mesures de qualitat de l'aire i reducció del soroll", amb un coeficient de contribució climàtic del 40%. 

La nova avinguda del Canal serà un espai on el vianant serà el protagonista: s’eliminaran els aparcaments i la circulació de cotxes s’hi restringirà notablement. L’objectiu final és crear un gran eix cívic que travessi de nord a sud la ciutat i que inclourà en un futur la Carretera de l’Aviació. Aquestes obres es coordinen amb les ja començades per renovar un col·lector a l’av. del Canal, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions abans de 2023. Per això, el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (2019-2024) proposa desenvolupar-ne als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, igual que d’altres municipis com ara Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels o Sant Feliu de Llobregat.

a Unió Europea promou igualment aquestes mesures contra la contaminació a les ciutats, i de fet la nostra ciutat ha rebut un fons Next Generation per desplegar aquesta mesura en concret.

 

Transformació digital i modernització de l’administració

Amb la implementació del projecte es pretén el desenvolupament real d'una administració del segle XXI, dotada de les infraestructures necessàries per adaptar-se a la nova realitat de mobilitat a la feina: disponible en qualsevol lloc i circumstància, connectada i col·laborativa, per a una major eficàcia i eficiència.

La inversió del projecte se centra en la implantació de llocs de treball intel·ligents; la provisió de llocs de treball de nova generació amb mobilitat i eines col·laboratives que maximitzin la productivitat dels empleats públics i habilitin la seva feina no presencial. S'inverteix en infraestructures TIC (estacions de treball) amb eines col·laboratives de treball, la capacitació dels empleats públics per a l'ús i el desenvolupament d'aquestes infraestructures que suposen una inversió de reforç, implantació, posada en marxa i desplegament de capacitats.

Aquests objectius, necessitats i reptes que motiven el projecte, s'alineen amb allò que la inversió per a la línia 4 persegueix “dotar a las Administraciones Públicas españolas de infraestructuras tecnológicas que actúen como palanca para su modernización, permitiendo la disponibilidad en cualquier circunstancia y adaptando la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar tanto la conectividad digital como la economía del dato y la Inteligencia Artificial en las Administraciones.” Així doncs, l’Ajuntament s'aposta per augmentar l'accessibilitat i l'eficiència els empleats públics mitjançant una digitalització més gran dels llocs de treball.

Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU amb 397.504,72 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria 2021 del Ministeri de Política Territorial de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC - TRFO EELL REACT)

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea – Fons REACT-EU – NextGenerationEU, mitjançant el Fons Social Europeu, amb una dotació econòmica de 494.202,24 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria 2021 del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya de subvencions destinades al Foment de l’Ocupació, especialment adreçades a aquelles persones amb més risc d'exclusió laboral o social.

El programa té com a objectiu que les persones en situació d'atur i allunyades del mercat del treball, o bé amb moltes dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los les competències professionals mitjançant un contracte laboral i el desenvolupament de tasques.

 

Durant tot el programa, les persones participants reben un acompanyament individualitzat adaptat a les seves característiques i necessitats pròpies, que té com a objectiu el benestar personal i emocional de la persona però que alhora, a de garantir la seva plena inclusió social.

 

Contempla tres línies d’actuació:

  • Línia Treball i Formació adreçada a persones més grans de 52 anys (Línia MG52)
  • Línia Treball i Formació adreçada a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC)
  • Línia Treball i Formació adreçada a persones aturades no perceptores de prestacions per desocupació (Línia PANP)

Més informació : Pla Antifrau de l'Ajuntament del Prat

Pla Antifrau (pdf - 774351 bytes)

Notícies

Veure totes

divendres, 15 juliol, 2022 - 10:00

Arrenca un programa estatal per fomentar solucions digitals per a empreses i persones autònomes

El Programa Kit digital pretén subvencionar la implantació de solucions...
Avinguda del Canal

dimecres, 30 març, 2022 - 14:45

Comencen les reparacions del col·lector d’aigües residuals de l’avinguda del Canal

Les actuacions, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’estendran al...

dimecres, 22 desembre, 2021 - 19:45

El ple del Prat dona llum verda al pressupost municipal de 2022, que reforça les partides en cohesió social, transició energètica i innovació

El pressupost municipal de 2022, aprovat inicialment al ple, encara el final...