Recollida de piles

Què és el servei?

Les piles i els acumuladors (piles botó, bateries de mòbil, d'ordinadors portàtils i de càmeres) són molt contaminants perquè contenen mercuri, zinc i altres elements. Una pila botó pot contaminar 600m3 d'aigua. ​

Què ofereix?

Recollida de piles, a través de més de 75 contenidors ubicats a edificis municipals i comerços col·laboradors. 

A qui s’adreça?

Ciutadania en general.

Com s’hi pot accedir?

Hi ha més de 75 contenidors ubicats a edificis municipals i comerços col·laboradors. Aquest i altres residus també es recullen a la deixalleria municipal.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

Aquest i altres residus també es recullen a la deixalleria municipal.

Quan el contenidor de piles estigui ple cal trucar al telefon 934 794 544.