Pla director de participació ciutadana

Al mes de gener de l’any 2017 s'inicia un procés de treball amb l’objectiu d’establir un pla de treball per a estructurar, consensuar una política pública de Participació Ciutadana del conjunt de l’Ajuntament i ordenar els diferents espais, processos i instruments per fer efectiva la Participació Ciutadana i organitzar-los sota una estratègia global amb unes bases, uns objectius i uns criteris comuns.

Així,  es va plantejar la necessitat d’elaborar un Pla Director de Participació de Participació Ciutadana de forma participada entre diferents agents del municipi: ciutadania individual i asocciada, equip de govern i oposició política i personal tècnic de diferents àrees de l'Ajuntament. 

El treball per a la elaboració del mateix es va plantejar en dues fases:

  • Diagnosi (fins juliol 2017): amb l’objectiu d’analitzar quina era la situació dels instruments de participació ciutadana de què disposa l’ajuntament.
  • Elaboració del Pla Director (fins març de 2018): amb l’objectiu d’ordenar els diferents espais, processos i mecanismes per fer-la efectiva i organitzar-los sota una estratègia global amb unes bases, uns objectius i uns criteris comuns.

Les línies de treball que s'estableixen al pla director són:

  • Coordinació i planificació de la participació
  • Avaluació dels òrgans, processos i mecanismes
  • Reglament de participació ciutadana
  • Foment de la participació ciutadana a títol individual
  • Espais estables: Consells, Comissions i Taules

Aquest document està aprovat pel Ple Municipal del passat 13 de març de 2019.

 

Consulta el document complet

Pla director de participació ciutadana del Prat (pdf - 129089 bytes)

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat

Processos participatius

Pensar, debatre i opinar

Reglament de Participació Ciutadana

Coneix el Reglament de Participació Ciutadana