Centre d'Atenció i seguiment a les drogodependències (CAS)

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) en drogodependències del Prat de Llobregat és un recurs de la Xarxa d’Atenció a Drogodependents finançat pel Servei Català de Salut (CatSalut) de la Generalitat de Catalunya.

Serveis

Tractaments d'alcoholisme i altres drogodependències.