Centre de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP)

Els CDIAP s'adrecen als infants que es troben en situacions com aquestes i a les seves famílies:

  • Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
  • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.
  • Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d'altres anomalies.

Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d'atenció precoç.

El CDIAP del Prat de Llobregat a més del centre del carrer Gavà, compta amb un servei addicional  antena al CAP Dr. Pujol i Capsada.

Entitats residents

Associació Verge de Montserrat

C. de Gavà 0002, BX 01
Tel: 933709053 | Mail