caracteresportiu_banner725x467_logo.jpg

Presentació

Els valors, que s’adquireixen al llarg de tota la vida, configuren el caràcter de les persones i permeten el seu desenvolupa­ment personal i social. Si volem construir un veritable projecte de convivència en la societat actual multicultural, global i interconnectada, si creiem en la importàn­cia de la cohesió social i en la lluita contra les desigualtats, si creiem en un projecte de ciutat centrada en les persones, hem de treballar tots plegats per compartir i transmetre valors autèntics de ciutadania.

L’activitat física i l’esport afavoreixen el desenvolupament psicològic i social en la infància i la joventut, i són un extraordinari mitjà de transmissió de valors que ajuden a la formació d’una ciutadania activa i compromesa.

Des de l’Ajuntament volem posar l’accent en els aspectes més positius de l’esport, en el foment de valors com ara el respecte, la participació, l’esforç, l’autonomia o el treball en equip, i deixar de banda alguns models i actituds gens edificants, sovint vinculats a una pràctica excessivament competitiva.

El programa Caràcter esportiu vol contribuir de forma activa a fer que l’educació en valors irrigui tot el teixit esportiu del Prat. Posant el focus a millorar les competències emocionals dels nostres infants i joves, en estreta col·laboració amb les escoles esportives de les entitats i les AMPA, també vol transmetre una imatge de ciutat compromesa que comparteix uns valors, un tret comú a totes les persones del Prat: el caràcter esportiu.

Creixem en valors

Contribuïm a fer que els espais esportius aportin una atmosfera en què cap participant no se senti intimidat o amenaçat per ningú,  en què tothom pugui expressar les seves emocions i capacitats. 

L’esport ens aporta experiències positives i estimulants, orientades al creixement personal per sobre de la competició. A través de la motivació intrínseca, aprenem a gaudir del repte esportiu i a reconèixer el benestar que ens aporten la pràctica esportiva.

La pràctica esportiva fomenta la independència dels esportistes i ens ajuda a ser responsables de les nostres accions. Les normes esportives ajuden a definir altres normes que sorgeixen del propi individu. L’esport ens fa creatius i ens ajuda a prendre bones decisions.

Els esportistes tenim capacitat per posar-nos al lloc dels altres i comprendre les seves necessitats i sentiments. En el treball en equip s’expressa, fonamentalment, el sentit de l’empatia, entesa com la capacitat per considerar i viure el benestar de les altres persones.

L’esport es vincula a altres aspectes de la vida. Les situacions que es donen al terreny de joc faciliten l’aprenentatge per a altres situacions. Aquest és un aspecte important en el transcurs de la trajectòria esportiva, que es fa més evident a mesura que l’esportista va madurant. 

caracteresportiu_banner962x542_treballequip.jpg