Indicacions de seguretat i higiene

 • La mascareta és obligatòria. Cal dur-la sempre, a les entrades i a les sortides i durant el transcurs de les classes.
 • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a Torre Balcells, per això, es disposarà de gel als accessos i a cada aula.
 • S’han eliminat les zones d’espera dins de Torre Balcells. L'alumnat no es podrà esperar dins de l’edifici entre classes.
 • L’Escola no pot guardar pertinences ni instruments dels alumnes a Torre Balcells.
 • Els acompanyants de l'alumnat menor d’edat no pot entrar si no és per fer alguna gestió amb les informadores.
 • A cada espai hi trobareu indicat l’aforament màxim permès. La posició de les cadires està marcada a terra.
 • El professorat ventilarà les aules entre cada classe.

Entrades, sortides i circulacions a Torre Balcells

 • L'alumnat esperarà la indicació del seu professor/a per accedir a l’edifici. El professor/a acompanyarà el grup d’alumnes a la sortida un cop finalitzada la classe i indicarà al grup següent quan pot entrar. Es prega puntualitat per agilitzar la gestió dels canvis de classe. 
 • Per a totes les classes que es desenvolupen a Torre Balcells, excepte les que es fan a l’auditori i l’aula d’assaig, l’entrada i sortida es farà per la porta principal i l’escala tindrà doble sentit de circulació.
 • Per les classes que es desenvolupen a l’auditori i a l’aula d’assaig les entrades i sortides es faran pel pati de Torre Balcells.
 • L’ascensor només podrà ser utilitzat per una persona a la vegada.

Neteja de materials a les aules

 • Disposem de gel hidroalcohòlic i producte desinfectant a totes les aules.
 • A cada aula hi trobareu les indicacions que cal seguir respecte al material que s’ha d’utilitzar i la cura d'aquest (vegeu les indicacions específiques per a cada tipus d'aula).

Grups estables

 • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

Indicacions per tipus d'aula

Aula d'orquestra, banda i ensemble

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de cant

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de percussió

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de piano/teclat

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de corda

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de música en família i arts en família

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de vent

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de cor

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de guitarra elèctrica i baix elèctric

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat