Indicacions per a l’alumnat:

  • Recorda rentar-te les mans amb gel a l’inici.
  • Accedeix a l’aula amb mascareta i abaixa-te-la només en el moment de tocar l’instrument.
  • Neteja el faristol i els costats de la cadira que hagis utilitzat aplicant el líquid desinfectant al paper seca mà, i passant-lo per sobre les superfícies, a l'inici i al final de la classe.
  • Neteja els líquids que puguis haver abocat a terra amb paper i el producte desinfectant.
  • Respecta la posició de les cadires per garantir la distància de seguretat.

 

Indicacions per al professorat:

  • Ventila l’aula entre classe i classe.
  • Acompanya els alumnes a la sortida de l’edifici i permet l’entrada del següent grup.
  • Vetlla pel compliment de les indicacions de posició i neteja de l’alumnat.
  • Vigila que l’alumnat no deixi res personal a l’aula en finalitzar la classe.