Aula d'orquestra, banda i ensemble

Indicacions per a l’alumnat:

 • Recorda fer la classe amb mascareta i rentar-te les mans amb gel a l’inici.
 • Només l’alumnat d’instruments de vent pot abaixar-se la mascareta en el moment de tocar l’instrument.
 • Neteja el faristol i els costats de la cadira que hagis utilitzat aplicant el líquid desinfectant al paper seca mà, i passant-lo per sobre les superfícies, a l'inici i al final de la classe.
 • En el cas d’instruments de vent, neteja els líquids que puguis haver abocat a terra amb paper i el producte desinfectant.
 • En el cas d'instruments de percussió o teclats, neteja els que hagis utilitzat seguint les indicacions del professorat.
 • Respecta la posició de les cadires per garantir la distància de seguretat.
 • Recorda entrar i sortir a l’Auditori o l’Aula d’assaig pel pati de Torre Balcells.

 

Indicacions per al professorat:

 • Ventila l’aula entre classe i classe.
 • Acompanya els alumnes a la sortida de l’edifici i permet l’entrada del següent grup.
 • Vetlla pel compliment de les indicacions de posició i neteja de l’alumnat.
 • Vigila que l’alumnat no deixi res personal a l’aula en finalitzar la classe.