El programa de sensibilització artística realitza una aproximació interdisciplinar de la música, la dansa i el teatre als infants de 4 a 7 anys. Aquesta és l’edat en què es desenvolupen les destreses artístiques necessàries per a aprenentatges posteriors. En finalitzar aquest programa l'alumnat pot escollir el seu recorregut artístic.

En aquest programa es treballa la practica artística interdisciplinar dels àmbits de la dansa, el teatre i la música, a través del joc, la cançó, el moviment, la veu i la practica instrumental, entre d'altres.

Les activitats es desenvolupen, fora de l’horari lectiu, a les escoles Pepa Colomer, Jacint Verdaguer i Sant Jaume.

Cicles Matèries troncals Preu mensual mínim i màxim Descripció
Sensibilització artística 1
(4/5 anys)
Sensibilització artística 1 7,60 € - 30,40 € Per a alumnes de 4 i 5 anys. Es treballa l’aprenentatge artístic transversal entre la dansa, la música i el teatre. Consta d’una sessió setmanal d’una hora.
Sensibilització artística 2
(6/7 anys)
Sensibilització artística 2 10,60 € - 42,40 € Per a alumnes de 6 i 7 anys. En aquest curs es segueix la dinàmica de sensibilització artística i s’introdueix en major mesura la pràctica vivencial amb alguns instruments per tal que, un cop assolit aquest cicle, els alumnes i les seves famílies tinguin suficients elements de criteri a l’hora d’escollir l'àmbit artístic que volen estudiar: dansa, teatre i/o música, i en el cas concret de la música, l’instrument que volen estudiar. Consta de dues sessions setmanals d'una hora.

Fitxes relacionades

Aprofundiment

Voleu anar un pas més enllà en l’aprenentatge artístic? Aquest és el vostre programa!

Arts en família

Compartiu amb els més petits de la famíla experiències artístiques úniques!

Bàsic

Fes música, teatre i/o dansa, tinguis l'edat que tinguis!

Preparació per a l’accés al Grau Superior

Prepareu-vos per accedir al Grau Superior en qualsevol especialitat del música, teatre o dansa.