El programa Bàsic consta de tres grans cicles distribuïts per edat: Bàsic infants (8-11 anys, o a partir de 7 si s’ha cursat Sensibilització Artística), Bàsic joves (12-17 anys) i Bàsic adults (més de 18 anys). En tots aquests cicles hi ha oferta formativa en els àmbits artístics de la música, el teatre i la dansa. L'Escola ofereix la possibilitat de realitzar assignatures de confluència dels altres àmbits en un recorregut formatiu totalment flexible.

Es tracta d'un programa per l'aprenentatge inicial en la pràctica artística, ja sigui en l'àmbit de la música, la dansa o el teatre. S'hi denenvolupa un primer grau d'autonomia on es treballen les destreses bàsiques per tal de que l'alumnat acabi sent capaç de generar les seves primeres experiències artístiques amateurs.

En el cas de l'àmbit de la música, es tracta d’un programa per a l’aprenentatge inicial d’un instrument i la pràctica instrumental en conjunt. S'hi desenvolupa un primer grau d'autonomia amb l'instrument i es treballa el sentit rítmic, melòdic, harmònic i estètic.

  • Oferta instrumental: violí, viola, violoncel, contrabaix, teclats, guitarra elèctrica, baix elèctric, cant, bateria, percussió, clarinet, flauta travessera, saxòfon, trompeta, tuba/bombardí, trombó, gralla, piano i guitarra.
  • Oferta de conjunts instrumentals: orquestra de corda, orquestra de vent, big band, ensemble de percussió, ensemble de guitarres, ensemble de pianos, cambra i combo.

Aquesta oferta es duu a terme al Centre Cultural Torre Balcells i a La Capsa.

En el cas de l'àmbit artístic del teatre i de la dansa, es tracta d'un programa per l'aprenentatge de les destreses bàsiques en la interpretació teatral i en la dansa creativa i clàssica, respectivament.

Aquesta oferta formativa es du a terme a l'Escola Josep Tarradellas, al Teatre Kaddish i a L'Artesà.

L'àmbit artístic de la música consta de dos cicles: Bàsic Primer Contacte i Bàsic Conjunts.

En el Bàsic Primer Contacte s’aprèn a tocar l’instrument en grup. Aquest programa finalitza quan l’alumne està preparat per incorporar-se a alguna de les formacions de l’escola. Consta de dos sessions setmanals d’instrument de 45 minuts en grup de 3 a 5 alumnes.

El Bàsic Conjunts consta de dues sessions setmanals de 45 minuts d’instrument en grup de 3 a 5 alumnes i una classe de conjunt d’una hora setmanal.

En els programes Bàsic Conjunts i Bàsic primer contacte, quan els grups d'instrument no arribin a 3 alumnes s'ajustaran les sessions d'acord amb aquesta distribució: si són 2 alumnes una sessió de 60 minuts de classe setmanal d'instrument, i si és 1 alumne una sessió de 45 minuts.

Els àmbits artístics de la dansa i el teatre consten d'un sol cicle cadascún. Ambdós conten de dues sessions setmanals de 60' en grups de fins a 12 alumnes.

Tots els cicles compten amb una àmplia oferta d'assignatures de confluència que són opcionals a cursar, segons les inquietuds i necessitats de l'alumnat, i tenen la voluntat de ser un nexe de trobada interdisciplinar de les arts. Ofereixen la possibilitat a l'alumnat de dissenyar el seu propi itinerari formatiu.

L'alumnat de l'àmbit de música podrà cursar un 2n instrument (si existeixen places vacants). Aquesta opció té un cost adicional d'entre 9,46 € i 37,86€ mensualls.

Cicles Matèries troncals Confluències Preu mensual mínim i màxim
Bàsic Primer Contacte (música) Instrument Cor
Teatre de confluència
Dansa de confluència
Projecte interdisciplinar
19,34 € - 77,38 €
Bàsic Conjunts (música) Instrument
Conjunt instrumental
Cor
Llenguatge musical
Teatre de confluència
Dansa de confluència
Projecte interdisciplinar
23,09 € - 92,35 €
Bàsic Dansa Infants Dansa creativa Cor
Llenguatge musical
Teatre de confluència
Música de confluència
Projecte interdisciplinar
12,69 € - 50,54 €
Bàsic Teatre Infants Teatre Cor
Llenguatge musical
Dansa de confluència
Música de confluència
Projecte interdisciplinar
12,69 € - 50,54 €

Els programes per joves i adults són idèntics en quant a oferta, però es diferèncien per separar els agrupaments per edats (joves de 12 a 17 anys i adults per als majors de 18 anys).

El cicle Bàsic Música Joves i el Bàsic Música Adults consta d'una sessió de 60 minuts d'instrument setmanal amb una ràtio de fins a 3 alumnes i una sessió de 60 minuts setmanals de conjunt. El cicle Bàsic Dansa Joves i Bàsic Dansa Adults consta de dues sessions de 90 minuts setmanals amb una ràtio de fins a 12 alumnes, una sessió de dansa clàssica i una de dansa contemporània. El cicle de Bàsic Teatre Joves consta d'una sessió setmanal de 180 minuts, amb una ràtio de fins a 12 alumnes.

Tots els cicles compten amb una àmplia oferta d'assignatures de confluència que són opcionals a cursar, segons les inquietuds i necessitats de l'alumnat, i tenen la voluntat de ser un nexe de trobada interdisciplinar de les arts. Ofereixen la possibilitat a l'alumnat de dissenyar el seu propi itinerari formatiu.

L'alumnat de l'àmbit de música podrà cursar un 2n instrument (si existeixen places vacants). Aquesta opció té un cost adicional d'entre 9,46 € i 37,86€ mensualls.

Cicle Matèries troncals Confluències Preu mensual mínim i màxim
Bàsic joves i adults Música Instrument
Conjunt instrumental
Cor
Llenguatge musical
Teatre de confluència
Dansa de confluència
Espai Jove de creació
23,09 € - 92,35 €
Bàsic joves i adults Dansa Dansa clàssica
Dansa contemporànea
Cor
Llenguatge musical
Teatre de confluència
Espai Jove de creació
15,81 € - 63,02 €
Bàsic joves Teatre Teatre Cor
Llenguatge musical
Dansa de confluència
Espai Jove de creació
14,19 € - 56,78 €

Fitxes relacionades

Aprofundiment

Voleu anar un pas més enllà en l’aprenentatge artístic? Aquest és el vostre programa!

Música i Arts en família

Compartiu amb els més petits de la famíla experiències artístiques úniques!

Preparació per a l’accés al Grau Superior

Prepareu-vos per accedir al Grau Superior en qualsevol especialitat del música, teatre o dansa.

Projectes de creació amb artistes en residència

Projectes de creació en estat pur amb l’acompanyament d’artistes que formen part de la programació e