El Catalejo (David del Campo y Alberto Martín)

Gent de Barri

Modalitat 2: Art al Barri (impulsa Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa)

Una visió més àmplia del barri 

El Catalejo planteja amb Gent de Barri un projecte basat en la fotografia participativa i el caminar com a pràctica artística amb la intenció de connectar persones i territori tot compartint mirades sobre els barris Sant Jordi-Ribera Baixa i Sant Cosme.

Treballen amb un grup interdisciplinar que integra diferents projectes que es desenvolupen al Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa i a les seves entitats en residència. La finalitat del projecte és reforçar i expandir els vincles entre les comunitats, el territori i la història dels barris que envolten l'equipament, fent servir el centre cívic i les entitats que hi conviuen com a eix vertebrador.

Part del procés implica un treball de rememoració de la història personal evocada per les sensacions que desperten imatges trobades i la construcció d’un espai que pot ser recorregut per tal de recuperar les petjades del passat.