carxofa agricultura

L'agricultura actua com a pulmó verd en l'àmbit metropolità i, continua essent un element per a garantir de forma autònoma les necessitats alimentàries de la població metropolitana. La vall baixa i el delta del Llobregat contenen un territori agrícola d’una elevada rendibilitat, i encara d’una notable extensió, en un entorn metropolità que concentra més d’un terç de la població de Catalunya. Aquestes terres es caracteritzen per una elevada productivitat agrària, per una alta qualitat dels sòls, un clima temperat i una xarxa de reg i drenatge extensa.

El Prat de Llobregat aporta el 10% de la superfície total del Parc Agrari i ha jugat un paper destacat en el subministrament de productes frescos i de proximitat al mercat de l’àrea metropolitana. Encara que avui en dia la producció de la zona cobreixi un percentatge limitat del consum total d’aquesta àrea, continua essent un element per a garantir de forma autònoma les necessitats alimentàries metropolitanes.

A més, limita la congestió urbana actuant com a pulmó verd en un espai d'elevadíssima densitat.

Des de l'any 2017 el Prat de Llobregat forma part de "La Red de Ciudades por la Agroecologia", una xarxa destinada a l'intercanvi d'experiències, coneixements, dades, informacions i projectes agroalimentaris de diferents indrets de la geografia espanyola. 

Temes relacionats

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de...

Mercat de pagès

Mercat de producte fresc i proper, conreat pels pagesos del Prat i del Parc Agrari....

Zones d'activitat econòmica

Mapa i característiques de les diferents zones d’activitat econòmica del municipi.

  •