Atenció a les persones sense llar

Objectiu del projecte

La Creu Roja és una organització humanitària de caràcter voluntari fortament arrelada a la societat; té com a objectiu donar respostes integrals a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari, tot reforçant-ne les capacitats individuals en el seu context social.

Projecte d’atenció directa dirigit a persones en situació de “sense llar” amb dificultats d’accés a diferents recursos d’atenció. Esta orientat a detectar aquests situacions de “sensellarime”, sota la perspectiva de la reducció de danys.

Les activitats definides al projecte contemplen: entregues de bé destinades a cobrir necessitats bàsiques, accions de promoció de la salut/autocura, reduir l’aïllament social. Així com, facilitar informació, acompanyament i/o derivació als recursos socio sanitaris existents.

Aquestes intervencions es realitzaran principalment al carrer i amb les unitats mòbils (Unitats d’Emergència Social- UES) gràcies a les quals es poden realitzar itineraris i arribar a les zones on es troben les persones sense llar, preferiblement en horari nocturn.

Entitat organitzadora

Creu Roja del Prat de Llobregat.

Tasca i dedicació de la persona voluntària

Es tracte d’un servei d’assessorament, acompanyament i gestió de recursos a través de l’atenció directa, detecció de necessitats i seguiment dels casos.

A qui s’adreça?

A persones majors de 18 anys amb els següents requisits:

  • Habilitats socials, comunicació i escolta activa.
  • Estar capacitat per l’activitat que desenvolupem.
  • Organitzar i conservar el material i recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat.
  • Requereix formació específica per part de Creu Roja.

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu posar-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat, a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat, del telèfon 93 379 00 50 (extensió 5600) o presencialment a l’equipament Cases d’en Puig.

Fundació Ajuda i Esperança

Col·labora atenent a persones que pateixen moments de malestar o angoixa

VBellesa Activa

El programa VBellesa Activa acompanya les persones més grans en el seu dia a dia.

ANTENES. Al Prat no estic sol / sola.

Participa en el Projecte Antenes i ajuda a prevenir la solitud no desitjada.

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.