Procés Participatiu per definir la 15a Mostra d'Entitats del Prat

L'any 2017, amb el canvi d’ubicació a La Ricarda, les entitats van treballat conjuntament per decidir com seria el pavelló de les entitats a la 15a Mostra.

 

El passat 30 de setembre de 2017 va tenir inici un procés participatiu amb les entitats inscrites a la Mostra d’Entitats que les convidava a deliberar sobre el nou pavelló de les entitats a l’interior de La Granja de La Ricarda.

En total, durant la tardor es van realitzar tres tallers de la mà de La Col  en els que més de 70 entitats van participar reflexionant i debatent entre elles sobre quina seria la millor manera en que les entitats es presentessin a la ciutadania durant l'esdeveniment.

Aquest procés va consistir en tres tallers participatius:

  • Taller de diagnosi  En el primer taller es va realitzar una diagnosi prèvia de la mostra i de l'espai de la Granja. Es va discutir sobre les edicions anteriors buscant realitzar una diagnosi que permeti millorar la mostra aprofitant el canvi d'espai. En una segona dinàmica es va parlar de les necessitats que podria resoldre l'espai i es van identificar les especificitats de l'espai de la Granja que caldrà tenir present. 
  • Taller de codisseny 

    Es va treballar amb el mobiliari que representava les possibilitats ofertes per l'empresa de muntatge i que permetien el treball directe i la comprensió de totes les persones assistents. Es van mostrar tots aquells elements sobre els que calia decidir com a base sobre la qual fomentar el debat i detectar tot aquells aspectes que agraden o no de cada un d'ells. 

  • Taller de validació  L'equip tècnic va treballar una proposta en base als resultats dels tallers anteriors en coordinació amb l'ajuntament, per arribar a una proposta final el més similar possible al que es durà a terme a la realitat. 

El procés va comptar amb una alta participació, amb més de 50 persones cada dia.  Durant el darrer taller de validació es va repartir un qüestionari per avaluar el procés, recollint dades del perfil de participants així com el seu grau de satisfacció del procés i dels resultats. Van respondre representats de 34 entitats amb una paritat absoluta de gènere i una distribució per edat similar als assistents del procés.

L'experiència va ser ben valorada per les entitats ja que vam tenir la oportunitat de repensar la Mostra d’Entitats i també aportar les propostes de millora que creien oportunes després d’anys d’experiència en aquest esdeveniment.