Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

És un equip multidisciplinar situat a la comunitat, que tracta ambulatòriament les persones més gran de 18 anys que presenten algun trastorn mental.

El servei té cura de la continuïtat de l'atenció, del suport a les famílies i a la comunitat, i participa en les estratègies de rehabilitació i reinserció. Prioritza el suport als professionals d'Assistència Primària (sanitària i social), l'atenció a les persones amb trastorns mentals greus i la coordinació amb el conjunt del circuit.

Programació de visites trucant al telèfon 93 635 32 66