Objectius

L'objectiu de la jornada és avançar en el concepte de corresponsabilitat per part dels diversos sectors de la comunitat educativa (famílies, docents i altres professionals de l'educació) i fomentar-ne la participació a través de l'anàlisi conjunta de les variables que possibiliten la millora del procés educatiu.

 

Activitats

La jornada consta d’una ponència inicial, al voltant de la relació família-escola i comunitat, i d’un treball de grup posterior entre totes les assistents al voltant d’aquesta temàtica, per arribar a una posada en comú que estableixi conclusions sobre les accions més factibles que els diferents sectors de la comunitat educativa poden aplicar al centre educatiu i  a la ciutat.

La segona part de la jornada és una presentació de bones pràctiques de centres educatius i AMPA/AFA de la ciutat.

L’acte també compta amb un programa lúdic per als infants de més de 3 anys que hi assisteixin.

Persones destinatàries

Tots els membres de la comunitat educativa de la ciutat. Professionals, famílies, AFA, entitats o altres agents de ciutat.