Tastet de petanca

La pràctica esportiva de la petanca està plena d’oportunitats educatives, d’exercici físic i divertiment. A més, té una gran varietat de virtuts pedagògiques:

Afavoreix la inclusió. Genera empatia. Augmenta la capacitat de concentració. Contribueix a gestionar els impulsos. Ajuda a desenvolupar el pensament estratègic. Anima la capacitat d’anticipació. Fomenta la gestió de moviments corporals. Ensenya els valors positius de l’esportivitat i el joc net. Estimula l’autocrítica segons les pròpies errades i els encerts. Incrementa constantment la capacitat de superació.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

  • Promoure l’educació en valors a través de l’esport.
  • Descobrir l’esport de la petanca entre la població escolar.
  • Conèixer-ne l'origen i l’evolució.
  • Saber què es necessita per jugar-hi.
  • Aprendre a agafar i llançar correctament les boles de petanca.

Activitats

L’activitat inclou:

  • Breu explicació de les regles bàsiques del joc
  • Escalfaments, estiraments i exercicis pràctics de llançament de boles
  • Partides curtes

Lloc: a dins del centre educatiu (en cas de tenir l’espai adequat) o a les pistes municipals del CP Prat (jardins de la Ribera, s/n).

Durada: 60-90 minuts (a concretar segons necessitats del centre educatiu)

Participants: màxim 1 grup classe, 25 alumnes. ACTIVITAT GRATUÏTA

Materials de suport:

No cal portar cap material.  El cedeix la Federació Catalana de Petanca.

Persones destinatàries

Educació Especial, 3r Primària, 4t Primària, 5è Primària, 6è Primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Mares i Pares

Observacions

L'activitat es porta a terme a les pistes de pentanca dels jardins de la Ribera.