Escalada al Prat

Jornada esportiva que permet gaudir de la pràctica de l’escalada al rocòdrom i participar en altres tallers específics durant tot el matí.participar en altres tallers específics durant un matí.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Donar a conèixer els elements bàsics de l’escalada: materials, nusos que s’utilitzen, sistemes de seguretat i, evidentment, pràctica de l’escalada al rocòdrom.
  • Iniciar-se en l’activitat d’escalada en un rocòdrom.

Activitats

Escalada, taller i activitats esportives

Persones destinatàries

Alumnat a partir de 3r d’educació primària, educació secundària, cicles formatius i batxillerat

Observacions

El preu de l’activitat varia depenent del nombre de participants:

  • Grups de 25 alumnes 8,10€
  • Grups de 50 alumnes: 6,10 €

Si el centre educatiu no omple el 80% de les places (20 - 40) haurà de cobrir el cost equivalent a aquest percentatge d’ocupació.