Consell d'Educació Municipal  (CEM)

El  Consell d'Educació Municipal (CEM) és l’òrgan de participació, consulta i assessorament en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la nostra ciutat.  

Els objectius del Consell d'Educació Municipal són fomentar la participació, la informació i la consulta dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l’àmbit  del municipi, i canalitzar les propostes i demandes a l’administració educativa que correspongui.

Per a més informació: http://www.elprat.cat/educacio/participacio/consell-deducacio-municipal