Preparació per a l’accés al Grau Superior

Preparació per a l’accés al Grau Superior

El programa de preparació per a l’accés al grau superior és per a aquells alumnes que volen accedir als estudis de grau superior. Amb aquesta finalitat, se’ls prepara per superar les proves d’accés per entrar a qualsevol dels centres superiors, en qualsevol de les diferents especialitats de la música, la dansa o el teatre.

Aquest programa té un preu d'entre 36,60 € i 146,40 € mensuals, i les assignatures que el conformen es dissenyen a mida de les necessitats de l'alumnat que el cursa.

Fitxes relacionades

Sensibilització artística

Programa per als infants de 4 a 7 anys que ofereix una pràctica artística integral i transversal al

  •