Indicacions generals de seguretat i higiene

 • La mascareta és obligatòria. Cal dur-la sempre, a les entrades i a les sortides i durant el transcurs de les classes.
 • És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a La Capsa, per això, es disposarà de gel als accessos i a cada aula.
 • S’ha eliminat la zona d’espera al passadís del pis superior de La Capsa.
 • Els acompanyants de l'alumnat menors d’edat no pot entrar a l’edifici.
 • A cada espai hi trobareu indicat l’aforament màxim permès. La posició de les cadires està marcada a terra.
 • El professorat ventilarà les aules entre cada classe.

Entrades, sortides i circulacions a La Capsa

 • L'alumnat esperarà la indicació del seu professor/a per accedir a l’edifici. El professor/a, acompanyarà el grup d’alumnes a la sortida un cop finalitzada la classe i indicarà al grup següent quan pot entrar. Es prega puntualitat per agilitzar la gestió dels canvis de classe. 
 • Per a totes les classes que es desenvolupen a La Capsa, l’entrada es farà per la porta d’oficines i la sortida per la porta de bucs.

Neteja de materials a les aules

 • Disposem de gel hidroalcohòlic i producte desinfectant a totes les aules.
 • A cada aula hi trobareu les indicacions que cal seguir respecte al material que s’ha d’utilitzar i la cura del mateix (vegeu les indicacions específiques per a cada tipus d'aula).

Grups estables

 • Els grups-classe es mantindran estables al llarg de tot el curs (si és necessari fer algun canvi, es realitzarà aprofitant les vacances de Nadal o Setmana Santa).

Indicacions per tipus d'aula

Aula de bateria

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de guitarra elèctrica i baix elèctric

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat

Aula de combo

Indicacions per a l'alumnat i per al professorat