Aula de bateria

Indicacions per a l’alumnat:

  • Recorda fer la classe amb mascareta i rentar-te les mans amb gel a l’inici.
  • Neteja el faristol,  i la bateria que hagis utilitzat aplicant el líquid desinfectant al paper seca mà, i passant-lo per sobre les superfícies, a l'inici i al final de la classe.
  • Respecta la posició de les bateries per garantir la distància de seguretat.

 

Indicacions per al professorat:

  • Ventila l’aula entre classe i classe.
  • Acompanya els alumnes a la sortida de l’edifici i permet l’entrada del següent grup.
  • Vetlla pel compliment de les indicacions de posició i neteja de l’alumnat.
  • Indica als alumnes quines parts de les bateries han de netejar.
  • Vigila que l’alumnat no deixi res personal a l’aula en finalitzar la classe.