El projecte cultural

La gastronomia concebuda com a eina facilitadora de les relacions entre persones. Per això, anem més enllà de la programació de cursos i tallers dins de l’espai de cuina i l’ampliem a altres zones del centre, com als espais de trobada de la planta baixa, a l’aula TIC, a la terrassa o a qualsevol dels espais del centre.

L’accés al coneixement entès com un compendi de línies d’actuació que cerquen donar resposta a l’entorn i el territori: espais i dinàmica de suport a l’estudi; lectura i idiomes; cultura audiovisual; pensament, filosofia i història; divulgació de cultura científica i la ciència ciutadana, i foment de la cultura del cooperativisme.

La cultura digital enfocada en l’estudi d’idiomes amb suports digitals; en la millora de la capacitat tecnològica de les dones, i a visibilitzar les aportacions que fan en l’àmbit tecnològic; en la formació audiovisual d’iniciació i de curta durada, i en la divulgació de la cultura científica i la ciència ciutadana.

Les arts escèniques, moviment i cos, que s’abordaran des de la formació i la pràctica i es treballaran, com la resta d’eixos, des de la comunitat i en relació amb els agents del territori.

Us animem a proposar activitats culturals en aquests àmbits, a assistir-hi i a participar en la seva organització.