Digueu la vostra

Els centres cívics són espais per fer-hi vida que el veïnat s’ha de fer seus. Des de la diversitat, des de l’experimentació, des de la innovació cultural i des del creixement personal i col·lectiu, esdevenen eines per enfortir la comunitat. Perquè això sigui així, cal conèixer el barri i les seves necessitats i inquietuds. Per aquest motiu, us preguntem:

Coneixent tot el que expliquem de l’equipament al web, què us agradaria que hi passés? Quin tipus d’activitats imagineu? Quin dels serveis o espais creieu que utilitzareu? Teniu alguna iniciativa cultural que us agradaria desenvolupar? Responeu, si us plau, al correu electrònic ccpalmiradomenech@elprat.cat

Recomanem llegir la descripció del centre per tal que les propostes siguin ajustades a les possibilitats que permet la infraestructura. Què farem d’aquesta informació? Tenir un primer contacte amb el barri mentre construïm una proposta per posar en marxa el centre. Quan l’equipament s’hagi obert, volem que aquest diàleg sigui estable i constant.

Gràcies per ajudar-nos a construir el projecte conjuntament.