Servei de preventius

A l’any es realitzen entre 85-90 actes de ciutat amb presència de serveis preventius. Aquests actes son entre els més coneguts , la cavalcada de reis, el carnestoltes, les curses populars , les curses de ciclisme, els diversos jocs esportius, la festa major, la fira avícola...   

El servei s’organitza segons l'afluència aproximada de públic i la durada del acte. Cal dir que sense la presència del servei preventiu no es podrien realitzar els actes programats.

 

El servei de preventius te com a tasques generals:

Informar:

 • El servei de preventius ha de estar en un lloc visible i accessible i donar resposta a qualsevol demanda per part de la ciutadania i persones usuàries. 

 • Haurà de donar tota la informació que sigui requerida pel personal tècnic municipal per tal que aquest pugui realitzar una bona gestió del servei.

 • Comunicarà a d'altres administracions si fos necessari la informació sol·licitada (p.e. Protecció Civil, SEM,...).

 

Prevenir:

 • Realització de campanyes de prevenció i promoció de la salut durant els esdeveniments. Les campanyes aniran encaminades a prevenir situacions de risc. Tant riscos físics (prevenció d'accidents, bones pràctiques en proves esportives) com riscos associats al consum de tòxics.

 • Col·laborar amb el personal municipal en la realització de campanyes o actes de promoció de la salut que es duguin a terme dintre de l'horari del acte i/o el suport a les entitats del municipi que realitzin activitats a la ciutat.

 

Atendre:

 • A les persones que ho necessitin.

 • Realitzar les cures d'urgència i les de lesions lleus.

 • Derivar o evacuar als ferits que així ho necessitin.

 • Fer difusió dels tríptics informatius amb les mesures generals de prevenció de consum de tòxics o altres campanyes que es defineixin.

 • Prevenir dels perills a les persones usuàries i informar-les d’aquests.

 • Informar a la Policia Local sobre la pèrdua d’infants i/o altres persones vulnerables.

 • Fer detecció d'aquells casos que podrien ser constitutius de delicte, i ho comunicarà a la Policia Local, als Mossos d'Esquadra i  a la regidoria de Salut Pública i Consum.

 

Evacuar ferits:

Per aquells casos que la sol·licitud de l'acte contempli incloure una ambulància durant el servei l'empresa haurà d'efectuar el trasllat de les persones que ho requereixin als centres sanitaris de referència. En els casos en què no s'hagi previst ambulància i es requereixi una evacuació, l'empresa serà la responsable de l'activació del SEM

 

La tipologia de l'ambulància es defineix per a cada acte i poden ser:

 • Ambulància assistencial classe B: Suport vital bàsic (SVB)

 • Ambulància assistencial classe C: Suport vital avançat (SVA)