Primers auxilis

Les activitats de promoció de la salut són una prioritat de la Regidoria  de Salut Pública de l'Ajuntament, i entre els aspectes importants  es troba fomentar la formació en  la prevenció dels accidents, primers auxilis i la reanimació  cardiovascular (RCP).

 

Al nostre país cada any, milers de nens i nenes pateixen accidents, es produeixen lesions de diversa gravetat, i són la  primera causa de mort entre els infants.

Malgrat que gran part de les lesions no tenen conseqüències greus, cal que els pares i mares  i les altres persones adultes que tenen cura dels infants, estiguin suficientment informades dels principals riscs d'accidents infantils, de les circumstàncies que els afavoreixen i de la forma de prevenir-los.

Els accidents són inesperats, però això no significa que no puguin ser evitables.

Amb mesures de prevenció adequades, la major part dels accidents, per no dir gairebé tots, es podrien evitar.

Però un cop el accident s’ha produït s’ha de saber com actuar.

Els primers auxilis  són el conjunt de mesures que es prenen  davant d’una persona malalta o accidentada en absència de personal sanitari. Aquestes mesures tenen com a objectiu evitar l’empitjorament del dany produït, és a dir, prevenir  possibles complicacions. Han de ser ÚTILS, LIMITATS i TEMPORALS.

El propòsit de fer tallers de prevenció d’accidents i primers auxilis a l’alumnat, les famílies, el personal docent , les Ampas i altres col·lectius és posar a l’abast de  tothom coneixements  que permetin actuar davant d’una situació d’emergència, amb la finalitat de dispensar un auxili eficaç a les persones que ho necessitin i evitar l’empitjorament de les lesions produïdes. De la correcta actuació davant l’accident dependrà moltes vegades l’evolució posterior de la persona que ha sofert el dany.

NO S’HA D’IMPROVISAR MAI. Només s’ha de fer allò que sigui estrictament útil, necessari i que sapiguem fer. No s’ha de retardar ni dificultar mai l’actuació del personal especialitzat.

Cada any rebren formació en prevenció d’accidents, primers auxilis i RCP  aproximadament 600 persones. Aquesta formació que ja fa molts anys que  es promociona es fa  gràcies a un conveni que s’ha signat amb la Creu Roja del Prat.

Cal recordar , que el més important és evitar l’accident.  I que mantenir i millorar  la salut depèn del nostre estil de vida i de les nostres conductes.

Salut!

Canal salut