Farmacioles

Per què és necessari tenir una farmaciola a casa?

Per poder actuar correctament davant d'un accident domèstic. La farmaciola sempre ha d’estar a  punt amb el material que realment és útil en cas d'emergència: medicaments, material sanitari i el llistat dels telèfons d'emergència. També cal preveure'n la correcta reposició (convé revisar-la un cop a l'any) i el manteniment.

Una farmaciola pot ser qualsevol capsa, armari o maleta que pugui contenir medicaments i el material sanitari necessari (benes, cotó, tisores, etc.) per poder alleugerir les molèsties, curar les petites ferides o assistir els petits accidents (mareigs, talls, caigudes, etc.)

Es molt important  tenir-la fora de l'abast dels infants, i protegida de la llum, el fred, la calor i la humitat perquè el contingut es conservi en bon estat, per tant no és adequat tenir la farmaciola a la cuina o el bany. Sigui com sigui la nostra farmaciola caldrà identificar-la correctament i ha d'estar sempre tancada, però ha de ser fàcil d'obrir.

 

Què hi ha d'haver a una farmaciola?

 • Termòmetre (no utilitzeu termòmetres de mercuri)

 • Material de cura:

  • gases, benes, esparadrap, cotó, tiretes

  • tisores de punta rodona, pinces petites

  • alcohol, aigua oxigenada

  • povidona iodada

 • Medicaments:

  • Aspirina i/o Ibuprofè i/o paracetamol;

  • Algun producte per alleugerir la coïssor de les picades d'insecte i també alguna crema per rebaixar el dolor de les cremades (que aplicareu en cremades superficials on només hi ha un envermelliment de la pell; mai si hi ha butllofes o ferides obertes);

  • Laxants

  • Convé també que tingueu sempre una bossa de gel al congelador per aplicar en cas de ferides amb inflamació, picades d'insectes, meduses....

                        NOTA: CAL GUARDAR ELS MEDICAMENTS EN EL SEU ENVÀS CORRESPONENT ICONTROLAR-NE LA CADUCITAT.

 

Telèfons d'interès:

 • Servei d'urgències de l'hospital més proper
 • Servei d'ambulàncies
 • Informació toxicològica
 • Bombers
 • Mossos d'Esquadra
 • Guàrdia Civil
 • Policia

 

L’ajuntament disposa d’una farmaciola en totes les dependencies municipals, centres que depenen del ajuntament, així com als cotxes policials,  de les quals es fa un control, dotació i reposició de material.

També es fa un seguiment de les farmacioles instal·lades en les escoles públiques del municipi, a las que es dota de material  i se’ls facilita un llibre de primers auxilis i un pòster sobre que fer en cas d’accident al centre educatiu.

Què s'ha de fer... en cas d'accident