Centre de rehabilitació comunitària

Servei que vetlla per la rehabilitació de les malalties mentals cròniques, a través de la recuperació funcional, reinserció comunitària i suport a les famílies.

Els usuaris del servei són persones amb un trastorn mental greu en diferents moments de la seva evolució, que es troben compensats clínicament i que presenten dificultats diverses en el seu funcionament social i necessiten participar en un procés de rehabilitació activa que els ajudi a reintegrar-se en la comunitat.