Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Davant la gravetat de la situació epidemiològica, el Departament de Salut de la Generalitat defineix  les mesures en matèria de salut pública per  a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, i estableix les condicions d’ús de les instal·lacions i equipaments esportius. Des de la Secció d'Esports de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es realitza un compliment exhaustiu de la totalitat de les indicacions en els seus centres esportius i l'activitat que aquí s'hi desenvolupa.

Els centres esportius municipals obren també garantint el compliment de les indicacions del Pla Sectorial d'Instal·lacions i Activitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport i Activitat Física (SGEAF), aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, amb totes les mesures de prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica segura.

Les condicions generals d’ús dels complexos esportius són les següents:

Funcionament general de les instal·lacions

Els/les abonats/des poden fer ús de la instal·lació i franja horària del seu abonament,  condicionats a l’aforament de la instal·lació i de cada un dels seus espais de pràctica.

El servei de Prat Activitats funciona amb normalitat, adaptant l'aforament de les sessions a les limitacions establertes per les autoritats sanitàries i pla sectorial en cada moment, garantint així la seguretat. Les reserves, com habitualment, es podran fer per Internet prèviament.

Igualment, al web municipal hi ha a disposició sessions virtuals realitzades pels tècnics dels centres esportius. Aquestes són d’ús lliure i gratuït.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais:

 • Al CEM Sagnier: piscines, saunes, sala musculació, sala cardiovascular i pista d’atletisme.
 • Al CEM Estruch:piscines, saunes i sala fitnes.
 • Al CEM Fondo d’en Peixo: piscina, sauna i sala de fitness.

Les entrades puntuals poden realitzar-se si l’aforament del moment ho permet. Igualment es permetrà l'accés, però caldrà anotar el nom, cognoms i telèfon de contacte de les persones que accedeixen a la instal·lació amb aquesta modalitat.

Activitats de salut: els serveis de salut s’organitzen:

 • Aquasalus: en funcionament. Les persones usuàries poden accedir de forma individual a l’espai de pisna, amb reserva prèvia, i es segueix limitant l’aforment amb 1 usuari per servei en les reserves amb el fisioterapeuta.
 • Tractament de fisioteràpia:en funcionament.
 • Rehabilitació del sòl pelvià: en funcionament.
 • Activitat físico-aquàtica i fibromiàlgia: en funcionament.
 • Activitat aquàtica per embarassades: en funcionament.
 • Caminades: en funcionament..
 • Activitat per a persones amb mobilitat reduïda: en funcionament.

 

Activitat físiques: els cursos s’organitzen:

 • Ioga: en funcionament.
 • Pilates: en funcionament..

Activitats aquàtiques: les activitats aquàtiques s’organitzen:

 • Cursets adults: en funcionament.
 • Cursos de nadons: en funcionament
 • Cursos municipals: en funcionament
 • Activitat de natació extraescolar de les AMPAs: en funcionament
 • Natacions en horari escolar: en funcionament.

Frontó: es pot fer ús de l’espai esportiu. Als usuaris abonats, es controlarà el seu accés amb el torn d’entrada a la instal·lació; als usuaris no-abonats al centre, s’anotaran les seves dades de contacte com fem amb les entrades puntuals del CEM.

Club Esport Jove: es reinicia l’activitat amb normalitat. A l’apartat de cita prèvia es defineix les condicions d’accés als centres esportius.

Centres educatius, sessions d’Educació Física: al tractar-se de grups estables lectius, dins de l’horari escolar, els grups d’escoles que vinguin a fer ús de les instal·lacions esportives podran fer ús dels espais interiors i exteriors.

Lloguers puntuals: es permeten novament les reserves d’espais per als grups particulars que vulguin fer lloguers puntuals d’espais esportius per a la realització de partits amistosos.

Competicions esportives: en funcionament.

Accés públic a competicions esportives: al 70% d’aforament.

Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais:  l’aforament del espais esportius s'ajusta en tot moment a les directrius de les autoritats sanitàries, juntament amb les indicacions establertes al Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya.

Cita prèvia: per accedir als diferents espais dels centres esportius, serà recomenable la cita prèvia. Aquesta es podrà realitzar online, per telèfon o presencialment a les recepcions de les instal·lacions.

A l’apartat específic de cita prèvia es detalla el funcionament.

Obligatori ús de mascareta: en tots els espais de la instal·lació, a excepció del moment de pràctica de l’activitat aquàtica i dutxa.

La mascareta s’haurà de portar posada fins al moment de l’inici de l’activitat aquàtica, i posar-la immediatament després d’aquesta. Per aquest motiu, la mascareta no s’ha de deixar guardada a la motxilla, sinó que s’haurà de portar a sobre durant tot l’estada al centre.

Ús de vestidors: les persones que accedeixen a la instal·lació poden fer ús dels vestidors.

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com en les cues, sempre es respectaran 1'5m de distància entre les persones usuàries.

A les sales d’activitats es delimitaran amb marques els espais a ocupar les diferents usuaris.

Obligatori ús de tovallola:  en tots els espais de pràctica, a excepció de zones exteriors.

Fonts d’aigua: en funcionament.

Saunes: en funcionament, amb un aforament d’1 persona i, en cas d’haver usuaris esperant, amb un temps màxim de 15 minuts. No hi ha reserva prèvia i es gestionarà la cua a la mateixa platja de piscina.

Eixugamans d'aire: en funcionament, amb l’obligació de fer-ne ús amb la mascareta posada.

Punts de desinfecció: a l'entrada de les instal·lacions hi ha instal·lat un punt de gel hidroalcohòlic d'ús obligat per accedir al centre esportiu. Addicionalment, en cada un dels espais de pràctica hi ha un punt de desinfecció, amb pots de material desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i al finalitzar el seu ús.

Torns d’accés: els torns estan en funcionament, es recomana no tocar amb les mans els torns d'accés, acompanyant-los amb les cames per accedir.

Portes d’accés: en la mesura del possible, romandran obertes el màxim temps possible per millorar la ventilació dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats de cada centre, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris.

Petit material: no es podrà deixar material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base a protocols de les autoritats sanitàries. S’han realitzat analítiques d’aire (renovació i medició de CO2) per garantir el compliment dels paràmetres establerts.

Pagaments a la recepció del centre esportiu: es recomana fer-ho amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

Mascaretes perdudes o oblidades als centres esportius: les mascaretes deixades als centres seran llençades a les escombraries, excepcionalment, per les mascaretes de tela, es seguirà el procediment d'"objectes perduts" establert a les Ordenances Reguladores de l'ús dels complexos esportius municipals.

Limitació horària d’obertura: no hi ha limitació, l'horari del centre és el definit al calendari anual normalitzat.

 

Els protocols Covid de determinats serveis els trobareu a l'apartat web del mateix servei.

Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la COVID19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.

Per accedir a la instal·lació, tota persona abonada haurà de fer el marcatge d'entrada i sortida al torn d'accés del centre, per facilitar així la seva traçabilitat en cas d'activació de protocols covid-19.

Com fem ús de la sala de fitnes?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 1h.
 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia www.online.elprat.cat. En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • Portar la mascareta també durant la pràctica esportiva, així com quan es circula per la sala durant els canvis d’exercicis.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza i les parts de contacte dels aparells cardiovasculars.
  • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
  • Fer ús de la tovallola, col·locant-la a la zona de major contacte de l’usuari amb la màquina.
  • Recollir el material d’ús, deixant-lo ordenat al seu lloc al finalitzar els exercicis

Com fem ús de les sales d’activitats ?

 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia www.online.elprat.cat. En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • Portar la mascareta també durant la pràctica esportiva, així com en les entrades-sortides i circulacions dins la sala per anar a recollir o desar material.
  • Realitzar l’activitat amb distància de seguretat respectant la senyalització del paviment.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza. En el cas de sessions de ciclo, fer especial atenció a la neteja de les parts de contacte de la bicicleta (poms, manillar, seient...).

Com fem ús de la zona de piscina?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 45min.
 • Obligatori:
  • Fer reserva prèvia online En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva aquàtica, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions per la platja de piscina

Cita prèvia per accedir a les instal•lacions esportives

És recomenable reservar prèviament l’ús als centres esportius. En cas que la persona abonada vingui a la instal·lació amb acompanyants, aquests també hauran de reservar prèviament el seu accés (en cas contrari només podran accedir si l'aforament ho permet).

Prioritàriament, la reserva de l’espai es farà via web municipal (seu electrònica/inscripcions a cursos i activitats).

També s’atendrà telefònicament i presencialment a les recepcions dels centres esportius.

En cas de no fer reserva prèviament, a l’entrada de la instal·lació, si hi ha places disponibles, es podrà gestionar la cita prèvia presencialment just abans d’accedir.

Tots els espais oberts al públic per a abonats tindran una franja horària d’ús limitat. L’accés pels torns de la instal·lació permetran l’horari reservat, amb 15 minuts d’entrada i 15 de sortida.

Per garantir que el major nombre d’abonats pugui fer ús dels serveis, les reserves es condicionaran a únicament 2 reserves cada 23h.

L’accés es limitarà a abonats majors de 16 anys i de manera individual. Els menors que vulguin accedir, hauran de fer-ho gestionant la cita prèvia en el moment d’accedir a la instal·lació de forma presencial.

Es permetran les entrades puntuals als CEM, amb l’entrada, s’anotarà les dades de contacte a la recepció de la instal·lació. El registre es realitzarà al Deporwin, per tal de controlar exactament l’aforament. Els usuaris que accedeixin amb entrada puntual, únicament podran fer 1 reserva d’espai.

En tots els casos, si un usuari està dins de la instal·lació i vol allargar el seu temps de pràctica, haurà d’esperar que el tècnic/a referent de la zona li doni accés en funció de l’aforament reservat. En el cas de piscina serà el/la socorrista.

Horaris de piscina: les reserves es realitzaran des de les hores i 30 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.30 a 8.30, de 8.30 a 9.30h...)

Les darreres reserves del dia (de dilluns a divendres) a la zona de piscina seran de 19.30 a 20.15h, i de 20.15 a 21.00h, excepcionalment de 45 minuts.

Horaris de pista d’atletisme: les reserves es realitzaran des de les hores i 15 minuts, amb una durada de 1h de pràctica (de 7.15 a 8.15h, de 8.15 a 9.15h....).

La darrera reserva del dia (de dilluns a divendres) a la zona d’atletisme serà de 21.15 a 22.30h, excepcionalment de 1h45 minuts.

Club Esport Jove: hauran de realitzar cita prèvia per accedir a les instal·lacions (piscina), amb les mateixes condicions que la resta d’abonats.

Servei Aquasalus: amb reserva prèvia per a tots els seus serveis:

 • Ús lliure de la zona de piscina: amb el mateix funcionament de reserva online que la resta d’abonats.
 • Reserva de la sessió amb el fisioterapeuta: la reserva prèvia es farà personalment o telefònicament a la recepció del centre esportiu (sense modificació al funcionament anterior).

En cas de preveure no fer ús de l’espai reservat, cal anul·lar la cita des de l’online de l’Ajuntament. En cas d’un ús reiteradament incorrecte del servei de cita prèvia, es podrà limitar el dret a cita prèvia durant 15 dies, podent accedir a la instal·lació únicament en cas que, un cop al centre esportiu, es verifiquin places disponibles al servei o espai.