Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Mesures sanitàries als CEM's Covid-19

Davant la gravetat de la situació epidemiològica, el Departament de Salut de la Generalitat defineix  les mesures en matèria de salut pública per  a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, i estableix les condicions d’ús de les instal·lacions i equipaments esportius. Des de la Secció d'Esports de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es realitza un compliment exhaustiu de la totalitat de les indicacions en els seus centres esportius i l'activitat que aquí s'hi desenvolupa.

Els centres esportius municipals obren també garantint el compliment de les indicacions del Pla Sectorial d'Instal·lacions i Activitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport i Activitat Física (SGEAF), aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, amb totes les mesures de prevenció necessàries per gaudir d’una pràctica segura.

Les condicions generals d’ús dels complexos esportius són les següents:

Funcionament general de les instal·lacions

Els/les abonats/des poden fer ús de la instal·lació i franja horària del seu abonament,  condicionats a l’aforament de la instal·lació i de cada un dels seus espais de pràctica.

El servei de Prat Activitats funciona amb normalitat, adaptant l'aforament de les sessions a les limitacions establertes per les autoritats sanitàries i pla sectorial en cada moment, garantint així la seguretat. Les reserves, com habitualment, es podran fer per Internet prèviament.

Igualment, al web municipal hi ha a disposició sessions virtuals realitzades pels tècnics dels centres esportius. Aquestes són d’ús lliure i gratuït.

Les persones abonades podran fer ús de tots els espais:

 • Al CEM Sagnier: piscines, saunes, sala musculació, sala cardiovascular i pista d’atletisme.
 • Al CEM Estruch:piscines, saunes i sala fitnes.
 • Al CEM Fondo d’en Peixo: piscina, sauna i sala de fitness.

Les entrades puntuals poden realitzar-se si l’aforament del moment ho permet. Igualment es permetrà l'accés, però caldrà anotar el nom, cognoms i telèfon de contacte de les persones que accedeixen a la instal·lació amb aquesta modalitat.

Activitats de salut: els serveis de salut s’organitzen:

 • Aquasalus: en funcionament. Les persones usuàries poden accedir de forma individual a l’espai de pisna, amb reserva prèvia, i es segueix limitant l’aforment amb 3 usuari per servei en les reserves amb el fisioterapeuta.
 • Tractament de fisioteràpia:en funcionament.
 • Rehabilitació del sòl pelvià: en funcionament.
 • Activitat físico-aquàtica i fibromiàlgia: en funcionament.
 • Activitat aquàtica per embarassades: en funcionament.
 • Caminades: en funcionament.
 • Activitat per a persones amb mobilitat reduïda: en funcionament.

 

Activitat físiques: els cursos s’organitzen:

 • Ioga: en funcionament.
 • Pilates: en funcionament.

Activitats aquàtiques: les activitats aquàtiques s’organitzen:

 • Cursets adults: en funcionament.
 • Cursos de nadons: en funcionament
 • Cursos municipals: en funcionament
 • Activitat de natació extraescolar de les AMPAs: en funcionament
 • Natacions en horari escolar: en funcionament.

Frontó: es pot fer ús de l’espai esportiu. Als usuaris abonats, es controlarà el seu accés amb el torn d’entrada a la instal·lació; als usuaris no-abonats al centre, s’anotaran les seves dades de contacte com fem amb les entrades puntuals del CEM.

Club Esport Jove: amb normalitat. 

Centres educatius, sessions d’Educació Física: amb normalitat.

Lloguers puntuals: amb normalitat.

Competicions esportives: en funcionament.

Accés públic a competicions esportives: al 80% d’aforament en interiors i al 100% en exterior.

Amb quines mesures de seguretat?

Aforament limitat dels espais:  l’aforament del espais esportius s'ajusta en tot moment a les directrius de les autoritats sanitàries, juntament amb les indicacions establertes al Pla de Desconfinament Esportiu de Catalunya.

Cita prèvia: només caldra per a les activitats dirigides. Aquesta es podrà realitzar online, per telèfon o presencialment a les recepcions de les instal·lacions.

Entrades puntuals: es permetran les entrades puntuals als CEM, amb l’entrada, s’anotarà les dades de contacte a la recepció de la instal·lació. El registre es realitzarà al Deporwin, per tal de controlar exactament l’aforament. Els usuaris que accedeixin amb entrada puntual, únicament podran fer 1 reserva d’activitat.

Obligatori ús de mascareta: en tots els espais de la instal·lació, a excepció del moment de pràctica de l’activitat aquàtica i dutxa.

La mascareta s’haurà de portar posada fins al moment de l’inici de l’activitat aquàtica, i posar-la immediatament després d’aquesta. Per aquest motiu, la mascareta no s’ha de deixar guardada a la motxilla, sinó que s’haurà de portar a sobre durant tot l’estada al centre.

Ús de vestidors: les persones que accedeixen a la instal·lació poden fer ús dels vestidors.

Reforç en la neteja i desinfecció del centre: s’intensificaran les tasques de neteja per tal de garantir la màxima seguretat, tant a nivell d’espais com d’equipaments i materials.

Distància de seguretat: tant durant la pràctica esportiva com en les cues, sempre es respectaran 1'5m de distància entre les persones usuàries.

Obligatori ús de tovallola:  en tots els espais de pràctica, a excepció de zones exteriors.

Fonts d’aigua: en funcionament.

Saunes: en funcionament, amb un aforament d’1 persona i, en cas d’haver usuaris esperant, amb un temps màxim de 15 minuts. No hi ha reserva prèvia i es gestionarà la cua a la mateixa platja de piscina.

Eixugamans d'aire: en funcionament, amb l’obligació de fer-ne ús amb la mascareta posada.

Punts de desinfecció: a l'entrada de les instal·lacions hi ha instal·lat un punt de gel hidroalcohòlic d'ús obligat per accedir al centre esportiu. Addicionalment, en cada un dels espais de pràctica hi ha un punt de desinfecció, amb pots de material desinfectant i paper per a l’ús de cada usuari.

Material esportiu: tot i intensificar la neteja i desinfecció dels espais i materials, cada usuari haurà d’aplicar líquid desinfectant al seu material abans i al finalitzar el seu ús.

Torns d’accés: els torns estan en funcionament, es recomana no tocar amb les mans els torns d'accés, acompanyant-los amb les cames per accedir.

Portes d’accés: en la mesura del possible, romandran obertes el màxim temps possible per millorar la ventilació dels diferents espais.

Circulacions interiors: dins de les possibilitats de cada centre, s’habilitaran circuits d’entrada i sortida independents per minimitzar els creuaments dels usuaris.

Petit material: no es podrà deixar material com casquets de bany, ulleres de piscina, etc.

Qualitat de l’aire i de l’aigua: s’intensifiquen els controls per garantir-ne la seguretat i es modifiquen paràmetres de funcionament en base a protocols de les autoritats sanitàries. S’han realitzat analítiques d’aire (renovació i medició de CO2) per garantir el compliment dels paràmetres establerts.

Pagaments a la recepció del centre esportiu: es recomana fer-ho amb targeta per evitar, en la mesura del possible, el contacte amb monedes i bitllets.

Mascaretes perdudes o oblidades als centres esportius: les mascaretes deixades als centres seran llençades a les escombraries, excepcionalment, per les mascaretes de tela, es seguirà el procediment d'"objectes perduts" establert a les Ordenances Reguladores de l'ús dels complexos esportius municipals.

Limitació horària d’obertura: no hi ha limitació, l'horari del centre és el definit al calendari anual normalitzat.

 

Els protocols Covid de determinats serveis els trobareu a l'apartat web del mateix servei.

Responsabilitat de la persona usuària

La persona abonada haurà de no tenir simptomatologia compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea) o amb qualsevol quadre infecciós.

Tampoc no pot haver estat positiva per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, ni en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

L’accés al centre esportiu comportarà la responsabilitat de la persona usuària conforme no ha patit cap situació de les descrites en els punts anteriors.

En cas que el personal del centre esportiu detecti alguna simptomatologia compatible amb la COVID19, aplicarà el protocol de detecció de cas positiu corresponent.

Per accedir a la instal·lació, tota persona abonada haurà de fer el marcatge d'entrada i sortida al torn d'accés del centre, per facilitar així la seva traçabilitat en cas d'activació de protocols covid-19.

Com fem ús de la sala de fitnes?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 1h.
 • Obligatori:
  • Portar la mascareta també durant la pràctica esportiva, així com quan es circula per la sala durant els canvis d’exercicis.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza i les parts de contacte dels aparells cardiovasculars.
  • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
  • Fer ús de la tovallola, col·locant-la a la zona de major contacte de l’usuari amb la màquina.
  • Recollir el material d’ús, deixant-lo ordenat al seu lloc al finalitzar els exercicis

Com fem ús de les sales d’activitats ?

 • Recomanable:
  • Fer reserva prèvia www.online.elprat.cat. En cas de no reservar prèviament, no es podrà garantir l’accés si l’aforament és complet.
 • Obligatori
  • Portar la mascareta també durant la pràctica esportiva, així com en les entrades-sortides i circulacions dins la sala per anar a recollir o desar material.
  • Realitzar l’activitat amb distància de seguretat.
  • Netejar abans i després el material que s’utilitza. En el cas de sessions de ciclo, fer especial atenció a la neteja de les parts de contacte de la bicicleta (poms, manillar, seient...).

Com fem ús de la zona de piscina?

 • Temps d’entrenament:
  • Si no hi ha problemes d’aforament: sense límit.
  • Si hi ha problemes d’aforament: temps màxim de pràctica de 45min.
 • Obligatori:
  • A excepció del moment de la pràctica esportiva aquàtica, és obligatori portar sempre la mascareta: entrades-sortides i circulacions per la platja de piscina