Visita tècnica al Complex Esportiu Estruch: equips i instal·lacions

Visita guiada a la instal·lació esportiva per conèixer, a la pràctica, continguts treballats a l’aula

Competències

  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

Conèixer el funcionament general d’una piscina d’ús públic que utilitza l’energia solar tèrmica per escalfar l’aigua i les normatives que marquen els paràmetres a respectar per tal que la gent pugui gaudir de les instal·lacions sense riscos.

Activitats

Visita guiada a les instal·lacions per veure amb detall el circuit d’aigües, el circuit de l’aire i la sala d’aigua calenta sanitària (ACS) amb els tres dipòsits acumuladors d’ACS.
S’observa la instal·lació solar tèrmica amb les tres tipologies de plaques diferents: col·lector pla, col·lector de tub de buit de circulació directa i col·lector de tub de buit “heat pipe”. S’expliquen amb detall les diferents vàlvules i la justificació i funció de cada element. Posteriorment, es visiten en coberta les tres instal·lacions i les característiques de cada col·lector.

Persones destinatàries

Alumnat de cicles formatius de famílies professionals industrials

Observacions

Es podrà mostrar la zona dels quadres elèctrics en cas que hi hagi interès.