Visita per conèixer el Servei Local d’Ocupació i els recursos i serveis d’ocupació i activitat econòmica que s’ofereixen a la població per complementar i/o millorar l’ocupabilitat a través de la qualificació professional.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Apropar als i les joves els recursos del municipi que ofereixen programes de formació professional per a l'ocupació i d'orientació  laboral, complementaris per al desenvolupament del seu projecte professional.
 • Descobrir les noves oportunitats professionals que ofereix el mercat de treball.

Activitats

 • Visita al centre de Promoció Econòmica per conèixer els espais i serveis
 • Xerrada explicativa i participativa 

Persones destinatàries

Batxillerat, Cicles formatius, Educació Especial, 4t ESO, Formació de persones adultes, Programes de formació i inserció

Observacions

 • Els continguts de l'activitat s’adapten al grup que fa la demanda formativa.
 • La durada aproximada de l’activitat és d'1h. 
 • L'activitat tindrà lloc a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica per conèixer in situ el servei.
 • Es necessària la presència del/la tutor/a durant l'activitat